Trang chủ Hành lang an toàn lưới điện cao áp
 

Nghị định, Thông tư quy định về hành lang an toàn lưới điện cao áp

Các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công thương quy định liên quan về hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Xem file đính kèm.

Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem file đính kèm.

Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xem file đính kèm.

In      Trở về
 
Các đã đưa
   Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện: Cần chung sức của cộng đồng (09:41 - 19/03/2014)

Đầu trang