Trang chủ HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP Mua điện hạ áp
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP ĐIỆN CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT QUA TRẠM CÔNG CỘNG

Công ty Điện  lực Bến Tre thông báo các hồ sơ cấp điện (08 biểu mẫu) như sau:

1- Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt.  Xem.

2- Giấy đề nghị tách hợp đồng mua bán điện. Xem.

3- Giấy đề nghị mua điện dùng chung. Xem.

4- Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện. Xem.

5- Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán điện. Xem.

6- Phụ lục gia hạn hợp đồng. Xem.

7- Giấy đề nghị thay đổi công suất công tơ. Xem.

8- Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện. Xem.

Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre.

In      Trở về
Đầu trang