Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Chiều ngày 13/03/2014, Điện lực Giồng Trôm tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy cho 60 đại biểu là cán bộ, công chức đang công tác tại Điện lực Giồng Trôm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bao gồm Kết luận số 74 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Kết luận số 73 về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Kết luận số 23 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh tại hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 29 về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo: Nguyễn Thanh Châu - PC Bến Tre

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Triển khai, quán triệt nghị quyết hội nghị lẦn thứ tám (khóa XI) (03:39 - 05/04/2014)
   Kết nạp đảng viên mới (09:21 - 02/01/2014)
   Lễ kết nạp đảng viên (08:58 - 02/01/2014)
   Lễ kết nạp Đảng viên và trao thẻ Đảng của Chi bộ 3 (08:26 - 18/12/2013)
   Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (03:59 - 18/12/2013)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (03:33 - 18/12/2013)
   Điện lực Giồng Trôm: Kết nạp Đảng viên mới (08:32 - 20/11/2013)
   Điện lực Giồng Trôm tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho quần chúng CBCNV (09:07 - 15/11/2013)
   Triển khai quán triệt nghị quyết (08:42 - 15/11/2013)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ 11 (10:01 - 14/11/2013)
   PC Bến Tre tổ chức hội nghị đảng viên (09:13 - 26/06/2013)
   Đảng bộ PC Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên (07:54 - 18/03/2013)
   Đại hội Chi bộ 14 trực thuộc Đảng Ủy Công ty Điện lực Bến Tre (08:27 - 14/12/2012)
   Chi bộ 11 Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (08:24 - 14/12/2012)
   Đại hội chi bộ 6 - Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (08:09 - 14/12/2012)

Đầu trang