Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Giá điện
 

Thông báo giá bán điện mới áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2015

Công ty Điện lực Bến Tre trân trọng thông báo giá bán điện mới áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2015.

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện. Xem nội dung.

Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định về thực hiện giá bán điện. Xem nội dung.

In      Trở về
Đầu trang