Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Tập thể Điện lực Mỏ Cày Bắc - Công ty Điện lực Bến Tre “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết xây dựng Đảng” là một hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đó là kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa thế giới, là sự ứng dụng một cách sáng tạo, tài tình chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tế cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người luôn là nền tảng và kim chỉ nam trong công cuộc xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

 hoc tap HCM

Toàn cảnh CBCNV tham dự học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Thực hiện theo kế hoạch số: 49/KHĐU, ngày 16/3/2015 về việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre. Sáng ngày 27/4/2015 Điện lực Mỏ Cày Bắc đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức hiện công tác tại Điện lực tham dự lớp học về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết xây dựng Đảng”. Nội dung chuyên đề nêu trên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Huyện ủy viên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện Mỏ Cày Bắc trình bày.

Qua chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân…”, bằng hành động thiết thực của mình, năm 2015 ngoài việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao, tập thể CB.CNV Điện lực Mỏ Cày Bắc quyết tâm hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ cơ bản của ngành điện nói chung và của Công ty Điện lực Bến Tre nói riêng là “Giảm tổn thất điện năng và rút ngắn thời gian chỉ số tiếp cận điện năng cho khách hàng”.

Theo: Võ Thanh Liêm - Điện lực Mỏ Cày Bắc

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Điện lực Bình Đại tuyên truyền tiết kiệm điện chào mừng Đại hội Đảng các cấp (06:48 - 16/06/2015)
   Đại hội Đảng Chi bộ 15 (07:08 - 14/04/2015)
   Đại hội Chi bộ 11 - Nhiệm kỳ 2015 - 2017 (02:55 - 14/04/2015)
   Đại hội Đảng viên - Chi bộ 9 (00:35 - 14/04/2015)
   Chuyển Đảng chính thức - Chi bộ 01 (09:21 - 13/01/2015)
   Lễ kết nạp đảng viên mới - Chi bộ 11 (Đ/c Hồng Phương, Hùng Cường, Kim Cương) (09:08 - 13/01/2015)
   Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - năm 2014 (14:03 - 20/11/2014)
   Hội nghị đảng viên (04:00 - 12/09/2014)
   Kết nạp đảng viên - Chi bộ 2 (01:23 - 07/07/2014)
   Kết nạp đảng viên - Chi bộ 11 (00:59 - 07/07/2014)
   Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) (12:51 - 01/07/2014)
   Triển khai, quán triệt nghị quyết hội nghị lẦn thứ tám (khóa XI) (03:39 - 05/04/2014)
   Kết nạp đảng viên mới (09:21 - 02/01/2014)
   Lễ kết nạp đảng viên (08:58 - 02/01/2014)
   Lễ kết nạp Đảng viên và trao thẻ Đảng của Chi bộ 3 (08:26 - 18/12/2013)

Đầu trang