Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Văn bản quy định
 

Quy định của Bộ Công thương về ngừng giảm cung cấp điện

 

Thông tư số: 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương Quy định về điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện.

Xem nội dung Thông tư.

In      Trở về
Đầu trang