Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thực hiện theo kế hoạch số 18-KH/TU ngày 04/8/2011 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre về tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ 14 trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho toàn bộ Đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

 Chi bộ được nghe đồng chí Nguyễn Duy Phúc - Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ 14 phân tích 3 nội dung của chuyên đề năm 2015“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là các Đảng viên: phải thật sự trung thực, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nỗ lực hành động vì chân lý, vì sự tiến bộ, vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

hoc tap HCM

Toàn cảnh buổi học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, tất cả các việc làm, hành động của cán bộ, Đảng viên phải luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức phải: Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân, cán bộ của Đảng, Nhà nước cần phải xung phong, gương mẫu trong sản xuất và công tác, hết sức phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một Đảng viên, gần dân, hiểu dân, vì dân, gương mẫu trong cuộc sống, công việc hằng ngày.

Phan Văn Riếp - ĐL Thạnh Phú

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Lễ kết nạp đảng viên mới (02:56 - 14/01/2016)
   Hội nghị quán triệt Nghị quyết (08:20 - 08/01/2016)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (07:54 - 02/07/2015)
   Kết nạp đảng viên mới - Chi bộ 19 (11:41 - 17/06/2015)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (07:16 - 17/06/2015)
   Tập thể Điện lực Mỏ Cày Bắc - Công ty Điện lực Bến Tre “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” (09:48 - 16/06/2015)
   Điện lực Bình Đại tuyên truyền tiết kiệm điện chào mừng Đại hội Đảng các cấp (06:48 - 16/06/2015)
   Đại hội Đảng Chi bộ 15 (07:08 - 14/04/2015)
   Đại hội Chi bộ 11 - Nhiệm kỳ 2015 - 2017 (02:55 - 14/04/2015)
   Đại hội Đảng viên - Chi bộ 9 (00:35 - 14/04/2015)
   Chuyển Đảng chính thức - Chi bộ 01 (09:21 - 13/01/2015)
   Lễ kết nạp đảng viên mới - Chi bộ 11 (Đ/c Hồng Phương, Hùng Cường, Kim Cương) (09:08 - 13/01/2015)
   Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - năm 2014 (14:03 - 20/11/2014)
   Hội nghị đảng viên (04:00 - 12/09/2014)
   Kết nạp đảng viên - Chi bộ 2 (01:23 - 07/07/2014)

Đầu trang