Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2016 Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Trãi Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty. Đảng ủy vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Trãi – Bí thư Đảng uỷ Công ty trao giấy khen cho các Đảng viên và Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, báo cáo một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020. Trong năm qua Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đã lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên chức, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của các Chi bộ như công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trẻ, công tác lãnh chỉ đạo của Chi bộ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và những thuận lợi khó khăn trong sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đề từ đó ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ tốt hơn. Hội nghị đã khen thưởng các Đảng viên và Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí Thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp Tỉnh nêu rõ được sự đoàn kết thống nhất của Đảng - chính quyền và các đoàn thể giúp cho Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện tôt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ngoài ra công tác tuyên truyền giáo dục về biển đảo, các chủ trương của Tỉnh như “ Đồng Khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp”, công tác tổ chức cán bộ, về nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng thực hiện theo phương châm: “Dân chủ - kỹ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới” cũng được đồng chí Bí thư Đảng uỷ khối chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến của Đảng ủy cấp trên và ý kiến đóng góp của các Chi bộ, đồng chí Võ Văn Trãi - Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công ty kết luận: Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre bám sát đề cương của Đảng ủy khối, thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra để hoàn thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

In      Trở về Trần Thị Kim Loan - Phòng QLĐT
 
Các Đảng đã đưa
   Quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre (10:04 - 26/02/2016)
   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (11:24 - 14/01/2016)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (02:56 - 14/01/2016)
   Hội nghị quán triệt Nghị quyết (08:20 - 08/01/2016)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (07:54 - 02/07/2015)
   Kết nạp đảng viên mới - Chi bộ 19 (11:41 - 17/06/2015)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (07:16 - 17/06/2015)
   Tập thể Điện lực Mỏ Cày Bắc - Công ty Điện lực Bến Tre “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” (09:48 - 16/06/2015)
   Điện lực Bình Đại tuyên truyền tiết kiệm điện chào mừng Đại hội Đảng các cấp (06:48 - 16/06/2015)
   Đại hội Đảng Chi bộ 15 (07:08 - 14/04/2015)
   Đại hội Chi bộ 11 - Nhiệm kỳ 2015 - 2017 (02:55 - 14/04/2015)
   Đại hội Đảng viên - Chi bộ 9 (00:35 - 14/04/2015)
   Chuyển Đảng chính thức - Chi bộ 01 (09:21 - 13/01/2015)
   Lễ kết nạp đảng viên mới - Chi bộ 11 (Đ/c Hồng Phương, Hùng Cường, Kim Cương) (09:08 - 13/01/2015)
   Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - năm 2014 (14:03 - 20/11/2014)

Đầu trang