Trang chủ Thông tin - Sự kiện Tin PC Bến Tre
 

Công ty Điện lực Bến Tre thống kê tình hình tai nạn lao động năm 2016

Sổ thống kê tại nạn lao động năm 2016. Xem file tại đây.
In      Trở về PC Bến Tre (Phòng An toàn)
Đầu trang