Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2017

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2017

1.1 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 5/2017, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 05/2017 thực hiện là 116.550.017 kWh, luỹ kế 5 tháng là 515.993.236 kWh,  tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 38,22 % so với kế hoạch (1.350.000.000 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 5/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 346,029/439,17 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0214/0,59 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,1021/1,21 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 5/2017 của toàn tỉnh là 515.993.236 kWh, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 38,22% so với kế hoạch năm 2017 (1.350.000.000 kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 10.446.797 kWh, đạt 2,02 sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 05/2017 là 410.647 khách hàng, phát triển mới 1.256 khách hàng. Trong đó 391.034 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.613 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

- Tổng số hộ dân có điện là 378.095 hộ có điện/ 378.817 hộ chiếm tỷ lệ 99,81%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2016 là 375.421 hộ có điện/376.301 hộ chiếm tỷ lệ 99,77%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 1,48 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 2,34 ngày; khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt thời gian trung bình 2,34 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 5,28 ngày/công trình.

1.2 Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2017 Tổng công ty giao kế hoạch ĐTXD cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 78 công trình (47 công trình chuyển tiếp và 31 công trình đăng ký mới) với giá trị 59.286 triệu đồng, trong đó:

Công trình lưới điện là:

- Công trình chuyển tiếp: 30 công trình, trong đó: 16 công trình đã thi công hoàn thành, 8 công trình đang thi công, 06 công trình chưa thi công.

- Có 11 công trình mới: 3 công trình đang trình thẩm định thiết kế tại Sở Công thương; 7 công trình đã thẩm tra xong thiết kế, đang lập hồ sơ trình thẩm định tại Sở công thương; 1 công trình đang phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

b. Công tác sửa chữa lớn lưới điện:

- Năm 2017 Tổng Công ty giao cho Công ty Điện lực Bến Tre 34 công trình, tổng giá trị : 26.684 triệu đồng. Đã triển khai 34 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 05/6/2017 đạt 90,05% so với kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 6/2017

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: Tiếp tục tuyên tuyền số tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1006 và thực hiện chuyển cuộc gọi sữa chữa điện của trực ban vận hành về tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu thực hiện đạt theo kế hoạch Tổng công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 075.8511909           Fax: 075.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre@evnspc.vn;      Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về PC Bến Tre (Văn phòng)
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2017 (14:21 - 12/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2017 (15:58 - 11/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2017 (14:53 - 09/03/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2017 (09:41 - 17/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 (15:14 - 12/01/2017)
   TCBC: PC Bến Tre về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2016 (09:32 - 07/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)

Đầu trang