Trang chủ Thông tin - Sự kiện PCLB & TKCN
 

Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Bến Tre năm 2017

Với mục đích huấn luyện cho người lao động thành thạo các trình tự trong công tác triển khai ứng phó thiên tai, chủ động phòng ngừa và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra để nhanh chóng khôi phục nguồn, lưới điện phục vụ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.

Họp triển khai diễn tập PCTT & TKCN tại ĐL Thành Phố

Để chủ động trong ứng phó diễn biến thời tiết trong mùa mưa bão sắp tới, thực hiện kế hoạch số: 423/KH-PCBTr, ngày 21/02/2017 của Công ty Điện lực Bến Tre về việc tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2017. Trong các ngày từ 21/3 đến 24/3/2017, Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Công ty năm 2017 tại khu vực Thành phố Bến Tre.

          Trong phương án diễn tập có giả định các tình huống:

          - Sự cố ngã, gãy và nghiêng hàng loạt nhiều trụ trung thế.

          - Sự cố đứt dây trung hạ thế.

          - Sự cố hư hàng loạt nhiều MBA phân phối có công suất lớn.

          - Sự cố hư hỏng đường trục hạ thế và nhánh branchement của khách hàng

Từ các tình huống giả định trong phương án đã đề ra:

          - Phương thức đóng cắt điện để cô lập vùng sự cố;

          - Phương án khắc phục giải trừ sự cố;

          - Phương án khôi phục nguồn điện cung cấp cho các phụ tải quan trọng, phụ tải lớn, các thị tứ đông dân cư.

          - Phương án cấp điện dự phòng, cấp nguồn cho BCH PCTT & TKCN đơn vị và địa phương.

          - Cách huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện trang dụng cụ thi công, thông tin liên lạc, dự đoán thời gian xử lý.

          - Biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân giải tỏa hành lang tuyến, chặt tỉa cây xanh, giải phóng các tuyến đường giao thông và các vấn đề cần thiết khác.


Khắc phục lưới điện do thiên tai gây ra

Qua diễn tập, đã xây dựng được trình tự thực hiện từng bước trong công tác triển khai ứng phó bão từ khi nhận được thông tin bão, triển khai ứng phó đến khi khắc phục ngoài hiện trường; Tạo thành một mạch chu lưu thống nhất chung trong toàn Công ty trong công tác ứng phó bão.

Công tác diễn tập PCTT&TKCN năm 2017 của Công ty Điện lực Bến Tre dự kiến hoàn tất trong tháng 3/2017.

In      Trở về Phan Đình Thương - Phòng An toàn
Đầu trang