Trang chủ Thông tin - Sự kiện PCLB & TKCN
 

Điện lực Bình Đại diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Nhằm chủ động đối phó với mùa mưa bão năm 2017, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời trang bị kỹ năng xử lý sự cố trong mùa mưa bão cho CBCNV. Ngày 31/3/2017, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) Điện lực Bình Đại đã tổ chức buổi diễn tập, gồm 2 phần: diễn tập vận hành cơ chế và thực hành tại hiện trường.

Diễn tập PCTT & TKCN tại hiện trường (xã Thạnh Phước huyện Bình Đại)

Với tình huống giả định: “Gãy 01 trụ hạ thế 10,5m trụ 06/1, đứt dây hạ thế tại khoảng trụ 06-06/1, hư hỏng thùng điện kế tại trụ 06 trạm 25kVA trụ 02 nhánh rẽ Ủy ban Thạnh Phước”. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Điện lực Bình Đại, lực lượng tham gia diễn tập đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn, huy động phương tiện, vật tư, bố trí lực lượng tập trung giải quyết tình huống. Sau 02 giờ thi công, công việc đã được hoàn thành nhanh chóng, an toàn, kịp thời khắc phục các tình huống sự cố và cấp điện trở lại phục vụ người dân. Qua diễn tập đã nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chuẩn bị và thực hiện xử lý tình huống thiên tai.

Qua đó, những kinh nghiệm rút ra từ buổi diễn tập này sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện hơn nữa phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đưa ra sự phù hợp và sát với thực tế để công tác phòng chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai đạt hiệu quả cao nhất tại đơn vị trong thời gian tới.

In      Trở về Lê Hoàng Phong - ĐL Bình Đại
 
Các PCLB & TKCN đã đưa
   Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Bến Tre năm 2017 (15:03 - 19/07/2017)

Đầu trang