Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn điện
 

Kiểm tra tình hình cung ứng điện năm 2017

Thực hiện quyết định số 124/QĐ-SCT ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Sở Công thương Bến Tre về việc thành lập Tổ Kiểm tra tình hình cung ứng điện, tiết kiệm điện và an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 tại các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bến Tre từ ngày 12/6/2017 đến ngày 22/6/2017.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Điện lực Mỏ Cày Nam

Đoàn kiểm tra do Ông Trần Minh Châu - Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các Điện lực trực thuộc với những nội dung sau:

1. Tình hình cung cấp điện, tiết kiệm điện và an toàn điện trên địa bàn, đặc biệt là các tháng mùa khô, thuận lợi khó khăn; lịch cắt điện có đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

2. Công tác phối hợp giữa Điện lực với địa phương trong công tác cung cấp điện và tuyên truyền, giám sát thực hiện tiết kiệm điện, tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, an toàn hành lang lưới điện; thuận lợi và khó khăn.

3. Công tác phối hợp giữa Điện lực với các đơn vị sản xuất trong việc cung cấp điện, tiết kiệm điện và tiết giảm điện khi hệ thống mất cân đối cung cầu.

4. Đối với khách hàng sản xuất trên địa bàn, kiểm tra việc xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, giảm công suất vào các giờ cao điểm, xây dựng phương án tự tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

5. Kiểm tra hồ sơ về việc cải tạo, xây dựng mới các đường dây, trạm biến áp đảm bảo các quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

6. Kiểm tra hồ sơ về công tác phát hoang hành lang tuyến, công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ các thiết bị công trình lưới điện cao áp đảm bảo vận hành an toàn và các công tác khác có liên quan đến hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

7. Kiểm tra hồ sơ các đường dây sau điện kế mất an toàn, các dây vượt lộ không đảm bảo khoảng cách an toàn; công tác phối hợp địa phương vận động nhân dân thực hiện sửa chữa, cải tạo các dây kéo về đảm bảo an toàn.

8. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong cung ứng và sử dụng điện, quy trình thủ tục xử lý vi phạm sử dụng điện.

Ngoài ra đoàn kiểm tra còn đi thực tế tại mỗi Điện lực 02 khách hàng để đánh giá cụ thể tình hình cung ứng các dịch vụ của Điện lực. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao kết quả thực hiện các nội dung trên của các Điện lực, đồng thời đề nghị bổ sung, lưu trữ hồ sơ đầy đủ … nhằm giúp đơn vị củng cố công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian tới tốt hơn.

In      Trở về Lê Thanh Đạm - ĐL Mỏ Cày Nam
 
Các An toàn điện đã đưa
   Ngành điện tiếp tục đầu tư cấp điện phục vụ nghề nuôi tôm và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm và hiệu quả (14:14 - 19/07/2017)
   Tai nạn do chập điện: Kiến thức của người dân còn hạn chế (16:05 - 14/03/2017)
   Miền Tây Nam bộ: Báo động đỏ về tai nạn chết người do điện (10:12 - 03/12/2016)

Đầu trang