Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Giá điện
 

Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào

In      Trở về Ban QHCĐ EVN
 
Các Giá điện đã đưa
   Từ 15/8, EVN có thể tăng giá điện từ 3% đến dưới 5% (16:11 - 21/07/2017)
   Cách tính so sánh giá điện cũ và giá điện mới (09:41 - 11/08/2015)
   Biểu giá bán lẻ điện (08:30 - 11/08/2015)
   Thông báo giá bán điện mới áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2015 (07:05 - 18/03/2015)

Đầu trang