Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn điện
 

Công ty Điện lực Bến Tre sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 12/7/2017 Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ  6 tháng đầu năm 2017. Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị, tham dự  gồm có: Chủ tịch công đoàn, cùng Trưởng phó các phòng ban Công ty Điện lực Bến Tre và đại diện các Điện lực (Giám đốc, phó Giám đốc, chủ tịch công đoàn, KSAT/CBAT, Đội Trưởng, TTSX, ATVSV).

Thông qua Hội nghị Ông Hồ Văn Hướng - Trưởng Phòng An toàn báo cáo sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra kế hoạch công tác ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2017. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động trong công tác ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, ngăn chặn số vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phát sinh mới và hạn chế tai nạn về điện đối với người dân và một số giải pháp trọng tâm trong công tác an toàn. Báo cáo được các phòng ban và đơn vị thống nhất.

Ông Phạm Thanh Trúc – Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị Ông Phạm Thanh Trúc - Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre, kết luận và chỉ đạo các công tác cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trong công tác an toàn không để xảy ra tai nạn lao động, đồng thời nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt công tác an toàn không để xảy ra tai nạn lao động dù là nhỏ trong 6 tháng cuối năm 2017. Biểu dương tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt công tác an toàn 6 tháng đầu năm 2017.

Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2017 được sự thống nhất cao trong các Phòng ban, đơn vị và Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
In      Trở về Phan Đình Thương - Phòng An toàn
 
Các An toàn điện đã đưa
   Kiểm tra tình hình cung ứng điện năm 2017 (08:45 - 20/07/2017)
   Ngành điện tiếp tục đầu tư cấp điện phục vụ nghề nuôi tôm và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm và hiệu quả (14:14 - 19/07/2017)
   Tai nạn do chập điện: Kiến thức của người dân còn hạn chế (16:05 - 14/03/2017)
   Miền Tây Nam bộ: Báo động đỏ về tai nạn chết người do điện (10:12 - 03/12/2016)

Đầu trang