Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017
1.1 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
Trong tháng 10/2017, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.
- Điện thương phẩm: Tháng 10/2017 thực hiện là 121.241.949 kWh, luỹ kế 10 tháng là 1.109.250.610 kWh,  tăng 10,10% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 82,17 % so với kế hoạch (1.350.000.000 kWh). Ước thực hiện năm 2017 1.329.850.000 kWh đạt 98,51% so với kế hoạch.
- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 10/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 680,324/878,33 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,286/1,1833 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,2283/2,4167 lần/khách hàng.   
- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 10/2017 của toàn tỉnh là 1.109.250.610 kWh, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 82,17% so với kế hoạch năm 2017 (1.350.000.000 kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 22.042.636 kWh, đạt 1,99 sản lượng điện thương phẩm.
- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 10/2017 là 416.201 khách hàng (396.729 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.472 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong tháng 10 là 1.232 khách hàng.
- Tổng số hộ dân có điện là 384.818 hộ có điện/385.489 hộ, chiếm tỷ lệ 99,83%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2016 là 376.054 hộ có điện/376.901 hộ chiếm tỷ lệ 99,78%.
- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp và ngoài sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 3 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 5 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng  thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình  là 7 ngày/công trình. 
1.2 Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:
a. Công tác đầu tư xây dựng:
Năm 2017 Tổng số công trình là 88 công trình/55.970 triệu đồng (Vốn được phân bổ 39.077 triệu đồng; vốn SPC cấp riêng 16.893 triệu đồng). 
Tổng giá trị thực hiện 29.606/55.970 triệu đồng (Đạt 52,90%). Giá trị giải ngân đạt 9.051/55.970 triệu đồng (đạt 16,17%). 
Công trình lưới điện là:
- Tổng cộng 41 công trình: thực hiện 15.423/18.145 triệu đồng, đạt (85%). 
    + Đã thực hiện hoàn tất đóng điện 25 công trình
    + Đang thực hiện thi công 13 công trình 
    + 02 công trình đang thiết kế.
    + 01 công trình tạm dừng đầu tư
b. Công tác sửa chữa lớn lưới điện: 
- Năm 2017 Tổng công ty giao cho Công ty Điện lực Bến Tre 34 công trình. Trong tháng 9 bổ sung thêm 03 công trình, giá trị 23.808 triệu đồng. 
    + Nghiệm thu 31 công trình; 03 công trình đã quyết toán; 28 công trình đang làm hồ sơ quyết toán.
II. Nhiệm vụ công tác tháng 11/2017
- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.
- Công tác kinh doanh: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty điện lực miền Nam số 19001006 - 19009000. Trong tháng 12/2017 Công ty Điện lực Bến Tre triển khai nhiều chương trình Tri ân khách hàng với thông điệp “Chuyên nghiệp - Thân thiện”.
- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu thực hiện đạt theo kế hoạch Tổng công ty giao.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
Điện thoại: 0275.8511909    Fax: 0275.3824022
Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre 
E-mail: pcbentre@evnspc.vn;    Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về PC Bến Tre (Văn phòng)
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017 (17:27 - 08/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2017 (16:34 - 18/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2017 (11:13 - 12/07/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2017 (07:51 - 10/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2017 (14:21 - 12/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2017 (15:58 - 11/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2017 (14:53 - 09/03/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2017 (09:41 - 17/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 (15:14 - 12/01/2017)
   TCBC: PC Bến Tre về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2016 (09:32 - 07/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)

Đầu trang