Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017

1.1 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 12/2017, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 12/2017 thực hiện là 106.931.254 kWh, năm 2017 là 1.335.213.419 kWh, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 98,90 % so với kế hoạch (1.350.000.000 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 12/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 784,130/1.054 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,392/1,420 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,587/2,900 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 12/2017 của toàn tỉnh là 1.335.213.419 kWh, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 98,9% so với kế hoạch năm 2017 (1.350.000.000 kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 26.427.635 kWh, đạt 1,98 sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 12/2017 là 420.468 khách hàng (400.915 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.553 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong tháng 122.491 khách hàng, năm 2017 là 15.686 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 385.762 hộ có điện/386.327 hộ, chiếm tỷ lệ 99,85%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2016 376.608 hộ có điện/377.364 hộ chiếm tỷ lệ 99,8%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp và ngoài sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 3 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 5 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

1.2 Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2017 tổng số công trình là 93 công trình/55.970 triệu đồng(Vốn được phân bổ 47.285 triệu đồng; vốn SPC cấp riêng 8.685 triệu đồng).

Tổng giá trị thực hiện 54.930/55.970 triệu đồng (Đạt 98%). Giá trị giải ngân đạt 54.930/55.970 triệu đồng (đạt 984%).

1. Công trình lưới điện: 41 công trình

- Đã thực hiện hoàn tất đóng điện 25 công trình

- Đang thực hiện thi công 13 công trình

- 02 công trình đang thiết kế.

- 01 công trình tạm dừng đầu tư

Các công trình lưới điện mới bổ sung:14 công trình

+ Đang triển khai thi công 09 công trình

+ Đang thực hiện các thủ tục đầu tư 05 công trình

b. Công tác sửa chữa lớn lưới điện:

- Năm 2017 Tổng Công ty giao cho Công ty Điện lực Bến Tre gồm: 37 công trình (giai đoạn 01: 34 công trình; giai đoạn 2: bổ sung thêm 03 công trình điều hòa vốn), tổng giá trị 23.808 triệu đồng. Đã quyết toán 37 công trình. Đạt 100%.

 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2018

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: Tổng kết công tác kinh doanh – DVKH và đề ra kế hoạch, phương hướng thực hiện trong năm 2018. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Nam số 19001006 - 19009000.

- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu thực hiện đạt theo kế hoạch Tổng Công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909 Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre.evnspc.vn; Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về PC Bến Tre (Văn phòng)
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017 (15:49 - 20/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017 (17:27 - 08/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2017 (16:34 - 18/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2017 (11:13 - 12/07/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2017 (07:51 - 10/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2017 (14:21 - 12/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2017 (15:58 - 11/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2017 (14:53 - 09/03/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2017 (09:41 - 17/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 (15:14 - 12/01/2017)
   TCBC: PC Bến Tre về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2016 (09:32 - 07/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)

Đầu trang