Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thay đổi hình thức thu tiền điện
 

Điện lực Thành phố Bến Tre thông báo về việc thay đổi hình thức thu tiền điện tại nhà đối với khu vực phường 1, 2, 3 và 4 – Thành phố Bến Tre từ ngày 01/03/2018

Thông báo về việc áp dụng thay đổi hình thức thu tiền điện tại nhà đối với khu vực phường 1, 2, 3 và 4 – Thành phố Bến Tre từ ngày 01/03/2018. Xem file thông báo tại đây.

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn Thành phố Bến Tre. Xem file danh sách tại đây.

In      Trở về
Đầu trang