Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018

1.1 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 02/2018, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 2/2018 thực hiện là 106.644.387 kWh, lũy kế đến tháng 2 là 216.512.965 kWh, tăng 9,75% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 14,63% so với kế hoạch (1.480.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 02/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 84,3613/99,823 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0152/0,054 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,242/0,623 hàng.

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 02/2018 của toàn tỉnh là 106.644.387 kWh, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 14,63% so với kế hoạch năm 2017 (1.480.000.000kWh).

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 2/2018 là 423.293 khách hàng (403.772 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.521 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong 2 tháng là 2.825 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 385.762 hộ có điện/386.327 hộ, chiếm tỷ lệ 99,85%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2016 là 376.608 hộ có điện/377.364 hộ chiếm tỷ lệ 99,8%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp và ngoài sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 3 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 5 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

1.2 Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

   a. Công tác đầu tư xây dựng:

  Năm 2018 Công ty đăng ký về Tổng công ty 69 công trình với số vốn là 72.309 đồng (SPC chưa phê duyệt vốn). Trong đó có 43 công trình lưới điện giảm tổn thất (19 công trình dự kiến đóng điện trong năm 2018), với tổng khối lượng đưa vào vận hành dự kiến gồm:

     + Đường dây trung thế xây dựng mới: 52,174 km

     + Đường dây trung thế cải tạo: 43,257 km

     + Đường dây hạ thế xây dựng mới: 30,42 km

     + Đường dây hạ thế cải tạo: 73,393 km

     + Tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm: 5,13 MVA.

   b. Công tác sửa chữa lớn lưới điện:

  Tổng Công ty giao kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre tổng cộng 34 công trình với giá trị 39.669 triệu đồng. Trong đó gồm 29 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 36.126 triệu đồng, đã khởi công giá trị thực hiện lũy kế 4.781/39.669 triệu đồng đạt 12,05% so với kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2018

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: Triển khai thay đổi hình thức thu tiền điện thí điểm tại Điện lực Thành phố Bến Tre (ngưng thu tiền tại nhà khách hàng).

   + Chuẩn bị triển khai hình thức gửi thông báo và thu tiền điện bằng máy in Bluetooth.

   + Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Nam số 19001006 - 19009000.

- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu thực hiện đạt theo kế hoạch Tổng Công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909 Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F, Quốc lộ 60, Ấp 1, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre.evnspc.vn; Website: pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về Công ty Điện lực Bến Tre - Văn phòng
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2018 (15:00 - 12/02/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017 (09:31 - 11/01/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017 (15:49 - 20/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017 (17:27 - 08/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2017 (16:34 - 18/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2017 (11:13 - 12/07/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2017 (07:51 - 10/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2017 (14:21 - 12/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2017 (15:58 - 11/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2017 (14:53 - 09/03/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2017 (09:41 - 17/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 (15:14 - 12/01/2017)
   TCBC: PC Bến Tre về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2016 (09:32 - 07/12/2016)

Đầu trang