Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018

1.1 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 7/2018, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

   - Điện thương phẩm: Tháng 7/2018 thực hiện là 128.663.819 kWh, lũy kế đến tháng 7 là 841.676.962 kWh, tăng 12,24% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 56,87% so với kế hoạch (1.480.000.000kWh).

   - Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 7/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 363,402/349,381 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,046/0,189 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,106/2,181 lần/khách hàng.

   - Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 7/2018 của toàn tỉnh là 841.676.962 kWh, tăng 12,24% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 56,87% so với kế hoạch năm 2018 (1.480.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 15.841.269 kWh, đạt 1,88 % sản lượng điện thương phẩm.

   - Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 7/2018 là 429.031 khách hàng (408.373 khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 20.658 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới tháng 7 là 1.129 khách hàng.

   - Tổng số hộ dân có điện là 387.039 hộ có điện/387.502 hộ, chiếm tỷ lệ 99,88%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2017 là 378.356 hộ có điện/379.069 hộ chiếm tỷ lệ 99,81%.

   - Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp và ngoài sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 3 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 5 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

1.2 Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng Công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2018 cho PC Bến Tre với giá trị 73,109 tỷ đồng (Quyết định số 527/QĐ – EVN SPC ngày 09/02/2018). Hiện tại đã thực hiện được 44,190/73,109 tỷ đồng đạt 60,44%, giá trị giải ngân 35,996/73,109 tỷ đồng đạt 49,24%. Trong đó, có 43 danh mục công trình lưới điện giảm TTĐN với giá trị 42,038 tỷ đồng.

   - Đã hoàn tất 23 công trình chuyển tiếp năm 2017, còn lại 03 công trình đang thi công; Hoàn thành 01 công trình vốn cấp thêm, còn lại 07 công trình vốn cấp thêm đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư. Dự kiến hoàn tất tất cả 03 công trình đang thi công và 07 công trình vốn cấp thêm trong quí 3/2018.

   - Các công trình lưới điện năm 2018 (09 công trình), hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, khi được phân bổ vốn sẽ khởi công ngay. Do công trình có TMĐT lớn nên dự kiến bố trí vốn kế hoạch trong 2 năm 2018 – 2019.

b. Công tác sửa chữa lớn lưới điện:

Năm 2018 Tổng Công ty giao cho PC Bến Tre gồm : 39 công trình, tổng giá trị : 39.669 triệu đồng. Trong đó có 29 công trình lưới điện, giá trị 36.126 triệu đồng.

Căn cứ Quyết định số: 1495/QĐ-EVN-SPC ngày 14/5/2018 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc giao bổ sung kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre gồm : 9 công trình, tổng giá trị : 30.000 triệu đồng.

Tình hình thực hiện đến nay:

   - Đã triển khai 29/38 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 06/8/2018: 67.579/69.669 triệu đồng đạt 97,0% % so với kế hoạch còn tồn tại công trình sửa chữa thiết bị năm 2018, do vừa chỉ định thầu cho Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam thực hiện trong tháng 7/2018 và tiến độ thực hiện đạt 30%; 02 công trình sửa chữa công xa đang lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, đã quyết toán hoàn tất 02 công trình kiến trúc, 05 công trình lưới điện. Còn lại, 20 công trình lưới điện đã nghiệm thu và 04 công trình lưới điện đã thi công hoàn thành, đang lập thủ tục nghiệm thu. Dự kiến, 24 công trình lưới điện còn lại sẽ quyết toán hoàn tất trong tháng 8/2018.

   - Đến ngày 14/5/2018, Tổng Công ty giao bổ sung kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre tổng cộng 09 công trình lưới điện với giá trị 30 tỷ đồng (Quyết định số 1495/QĐ-EVN SPC ngày 14/5/2018). Hiện đang đấu thầu mua sắm VTTB và lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công vào ngày 15/8/2018 và hoàn thành đến 30/10/2018.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 8/2018

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh:

   + Tiếp tục triển khai thay đổi hình thức thu tiền điện thí điểm tại Điện lực Thành phố Bến Tre (ngưng thu tiền tại nhà khách hàng).

   + Triển khai công tác thí nghiệm thiết bị định kỳ của khách hàng theo Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương V/v quy định hệ thống điện phân phối.

   + Phối hợp Sở Công Thương tổ chức họp sơ kết sau 03 tháng triển khai thí điểm ngưng thu tiền điện tại nhà khu vực phường 1, 2, 3 và 4 – thành phố Bến Tre.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Nam số 19001006 - 19009000.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909 Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre.evnspc.vn; Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2018 (17:02 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2018 (16:43 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2018 (17:04 - 07/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2018 (15:15 - 09/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (09:28 - 14/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2018 (15:00 - 12/02/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017 (09:31 - 11/01/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017 (15:49 - 20/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017 (17:27 - 08/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2017 (16:34 - 18/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2017 (11:13 - 12/07/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2017 (07:51 - 10/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2017 (14:21 - 12/05/2017)

Đầu trang