Trang chủ Thông tin - Sự kiện PCLB & TKCN
 

Diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 năm 2018

Thực hiện kết luận phiên họp lần thứ 10 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN khu vực 3- năm 2018 vào ngày 09/05/2018 tại Công ty Điện lực Bến Tre.

     Ngày 30/05/2018, tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện  Mỏ Cày Bắc, Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức triển khai phương án diễn tập PCTT&TKCN khu vực 3. Thành phần tham gia gồm có Công ty Điện lực Bến Tre ( Đơn vị chủ trì) và các Công ty Điện lực nằm trong khu vực 3 gồm : Công ty Điện lực Tiền Giang, Công ty Điện lực Trà Vinh, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Công ty Điện lực Long An cùng Chi nhánh điện Cao thế các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long và Trà Vinh tham gia. Với tổng số trân 150 CNVC-LĐ tham gia, trong đó có 126 Công nhân trực tiếp khắc phục sự cố tại hiện trường.

     Tham gia chứng kiến còn có đại diện Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đại diện chính quyền địa phương huyện Mỏ Cày Bắc và các xã Hưng Khánh Trung A, Tân Thanh Tây và Nhuận Phú Tân.

     Với tình huống giả định cơn bão “Z9” đã gây ra thiệt hại trên lưới điện cao thế 110 KV gồm: Đứt dây chống sét tại vị trí trụ 25 và lệch xà chống sét tại trụ 22, 23, 24, 25, 27: Tiếp địa ngọn nối với thân trụ các vị trí trụ 22, 23, 24, 25, 27 bị hỏng; dây bị tưa đứt vài tau tại pha A, B khoảng trụ 22-23, 24-25. Về phần lưới điện phân phối trung, hạ thế gồm: Hỏng trụ 14 mét, đà, sứ từ trụ 12 đến trụ 21 nhánh rẽ Lộ Giồng Dâu; Hỏng trụ 14 mét, đà, sứ từ trụ 01 đến trụ 09 nhánh rẽ Lộ Thầy Phó; Hỏng trụ 14 mét, đà, sứ từ trụ 01 đến trụ 17 nhánh rẽ Bảy Ngân; Hỏng trụ 14 mét, đà, sứ từ trụ 160 đến trụ 166 nhánh rẽ Tân Thanh Tây- Nhuận Phú Tân.

     Với tinh thần khắc phục sự cố thật nhanh để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bằng tinh thần lao động khẩn trương, đến 11g30 cùng ngày đã thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng đề ra đảm bảo an toàn và chất lượng.

     Cuối buổi diễn tập, Ban chỉ huy đã họp toàn thể để đánh giá và rút kinh nghiệm chung. Qua cuộc diễn tập thể công tác chuẩn bị vật tư thiết bị thực hiện tốt, thời gian di chuyển người và thiết bị nhanh, quá trình thi công khác phục nhanh và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả cuộc diễn tập lần này cần được phát huy trong các cuộc diễn tập sau và nhất là khi có bảo xảy ra.

In      Trở về Trần Thị Ngọc Hà - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các PCLB & TKCN đã đưa
   TUỔI TRẺ BA TRI VỚI CÔNG TÁC DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018 (16:42 - 26/04/2018)
   Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Điện lực năm 2017 (09:47 - 20/07/2017)
   Điện lực Bình Đại diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 (15:16 - 19/07/2017)
   Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Bến Tre năm 2017 (15:03 - 19/07/2017)

Đầu trang