Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 9/2018, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 9/2018 thực hiện là 130.059.944 kWh, lũy kế đến tháng 9 là 1.101.378.287 kWh, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 74,42% so với kế hoạch (1.480.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 8/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 448,422/449,20 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,050/0,24 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,661/2,80 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 9/2018 của toàn tỉnh là 1.101.378.287 kWh, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 74,42% so với kế hoạch năm 2018 (1.480.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 20.726.296 kWh, đạt 1,95% sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 9/2018 là 430.949 khách hàng (408.373 khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 20.658 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới tháng 9 là 900 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 387.039 hộ có điện/387.502 hộ, chiếm tỷ lệ 99,88%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2017 là 378.356 hộ có điện/379.069 hộ chiếm tỷ lệ 99,81%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp và ngoài sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 3 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 5 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng  thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình  là 7 ngày/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng Công ty giao kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre với giá trị 109,909 tỷ đồng (Quyết định số 2592/QĐ – EVN SPC ngày 09/8/2018). Hiện tại đã thực hiện được 57,655/109,909 tỷ đồng đạt 52,46%, giá trị giải ngân 38,286/109,909 tỷ đồng đạt 34,83%. Trong đó, có 42 danh mục công trình lưới điện giảm TTĐN  với giá trị 47,475 tỷ đồng.

- Đã hoàn tất 24 công trình chuyển tiếp năm 2017, còn lại 04 công trình chuyển tiếp đang triển khai thi công (Xây dựng mạch vòng 22kV huyện Bình Đại năm 2016: chuẩn bị khởi công; Mạch vòng 22kV huyện Ba Tri năm 2017: thi công hoàn tất, sẽ quyết toán hoàn tất trong tháng 10/2018; Các Mạch vòng 22kV huyện Ba Tri năm 2017: thi công đạt 85%; Nâng cấp và phát triển lưới điện giải quyết bức xúc cử tri năm 2017: đang đấu thầu thi công và Công ty đang quyết toán phần tự thực hiện của Điện lực Thành Phố và Điện lực Giồng Trôm, quyết toán hoàn tất đến 15/10/2018).

- Đến 31/8/2018, Công ty còn 14 công trình lưới điện năm 2018 đang lập thủ tục thi công. Trong đó, 08 công trình xóa câu phụ năm 2018 đã lựa chọn nhà thầu xây lắp và bàn giao cột móc, dự kiến khởi công đồng loạt tất cả các công trình trong tháng 10/2018 và hoàn tất quyết toán tháng 10/2018; 06 công trình lưới điện năm 2018 đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị khới công trong tháng 10/2018, các công trình này do cân đối vốn ĐTXD trong năm 2018 nên vẫn triển khai thực hiện thi công nhưng dự kiến sẽ hoàn thành đến tháng 3/2019.

- Mặc khác, trong năm 2018 Tổng Công ty chưa phân bổ vốn cho Công ty 09 công trình lưới điện, hiện Công ty đang lập thủ tục vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB) với tổng vốn 80 tỷ đồng trong 02 năm 2018 – 2019 và đã gửi báo cáo đánh giá hiệu quả vay vốn cho Tổng Công ty xem xét. Khi được Tổng Công ty ra quyết định chấp thuận, Công ty sẽ triển khai thực hiện ngay 09 công trình lưới điện trên.   

b. Công tác sửa chữa lớn lưới điện:

Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 61 công trình với giá trị 69,669 tỷ đồng (Quyết định số 2780/QĐ-EVN SPC ngày 24/8/2018). Trong đó gồm 46 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 63,472 tỷ đồng; 01 công trình sửa chữa lớn thiết bị năm 2018 (sửa chữa máy biến áp): 995 triệu đồng; 09 công trình sửa chữa kiến trúc: 3,133 tỷ đồng; 05 công trình sửa chữa công xa: 2,069 tỷ đồng.

- Đối với vốn giao chính thức năm 2018: Tổng Công ty giao kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre tổng cộng 34 công trình với giá trị 39,669 tỷ đồng (Quyết định số 4790/QĐ-EVN SPC ngày 14/12/2017). Trong đó gồm 29 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 36,126 tỷ đồng.

     Các công trình đã triển khai thi công đạt trên 99,3% khối lượng, còn tồn tại công trình sửa chữa thiết bị năm 2018, do Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam trúng thầu thực hiện trong tháng 8/2018 và tiến độ thực hiện đạt 90,0%; 02 công trình sửa chữa công xa đã mở thầu ngày 17/9/2018, dự kiến đến ngày 01/10/2018 sẽ lựa chọn xong nhà thầu. Hiện nay, đã quyết toán hoàn tất 02 công trình kiến trúc, 09 công trình lưới điện. Còn lại, 20 công trình lưới điện đã nghiệm thu hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán. Dự kiến, 20 công trình lưới điện còn lại sẽ quyết toán hoàn tất đến 20/10/2018.

- Đối với vốn giao bổ sung năm 2018: Đến ngày 14/5/2018, Tổng Công ty giao bổ sung kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre tổng cộng 09 công trình lưới điện với giá trị 30 tỷ đồng (Quyết định số 1495/QĐ-EVN SPC ngày 14/5/2018). Công ty lập thành 03 gói thầu xây lắp cho 09 công trình lưới điện trên. Hiện 02 gói thầu đang thực hiện xét thầu thi công (Bọc hóa Cù Lao Bảo và bọc hóa Cù lao An Hóa), dự kiến khởi công vào ngày 01/10/2018 và hoàn tất nghiệm thu, quyết toán đến 15/11/2018; 01 gói thầu đã đăng thầu lên hệ thống đấu thầu (Bọc hóa Cù lao Minh), dự kiến mở thầu ngày 08/10/2018, khởi công ngày 20/10/2018 và hoàn tất nghiệm thu, quyết toán đến 30/11/2018.

- Đối với vốn dôi dư năm 2018: Theo quyết định số 2780/QĐ-EVN SPC ngày 24/8/2018, Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre thêm 08 công trình lưới điện, trong đó 04 công trình Điện lực tự thực hiện và 04 công trình chỉ định thầu thi công. Hiện tại, 08 công trình đang triển khai mua sắm vật tư thiết bị, dự kiến hoàn thành đến 15/11/2018.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2018

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

   + Tiếp tục triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng khu vực phường 5, 6, 7, 8 thuộc Thành phố Bến Tre (giai đoạn 2).

   + Triển khai chương trình khuyến mại “Tri ân Khách hàng - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Tiện lợi - Miễn phí - Nhận quàtừ ngày 1/10/2018 đến 20/12/2018.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Nam số 19001006 - 19009000.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2018 (16:55 - 18/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018 (17:09 - 07/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2018 (17:02 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2018 (16:43 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2018 (17:04 - 07/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2018 (15:15 - 09/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (09:28 - 14/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2018 (15:00 - 12/02/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017 (09:31 - 11/01/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017 (15:49 - 20/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017 (17:27 - 08/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2017 (16:34 - 18/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2017 (11:13 - 12/07/2017)

Đầu trang