Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Điện lực Bình Đại tổ chức học tập Nghị quyết hội nghị lần 8- Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 20/12/2018, thông qua cầu hội nghị truyền hình Điện lực Bình Đại đã tổ chức cho toàn thể CBCNV trong đơn vị học tập Nghị quyết hội nghị lần 8- Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Các CBCNV tham dự biết được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8: Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế, chủ quyền.

Phát triển kinh tế biển phải song song với bảo tồn các hệ sinh thái, bảo vệ môi trường; Bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương không có biển; Tăng cường liên kết theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; Phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước; Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá.

Thông qua buổi học tập Nghị quyết hội nghị lần 8 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII, các cán bộ công nhân viên đã nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế biển, để từ đó cùng nhau thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; Góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

In      Trở về Trần Hoàng Long - Điện lực Bình Đại
 
Các Đảng đã đưa
   ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẾN TRE TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020 (08:35 - 25/05/2018)
   ĐIỆN LỰC GIỒNG TRÔM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020 (15:07 - 07/05/2018)
   ĐẠI HỘI ĐẢNG CHI BỘ BAN A - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ (16:07 - 26/04/2018)
   Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng kết năm 2017 của Đảng bộ Công ty Điện lực Bến tre (15:20 - 09/03/2018)
   Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 04/08/2017)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (08:34 - 20/07/2017)
   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng (16:41 - 19/07/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (15:58 - 13/07/2017)
   PC Bến Tre: Tổng kết công tác đảng năm 2016 (16:27 - 14/03/2017)
   Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (15:36 - 10/02/2017)
   Kết nạp đảng viên (11:03 - 06/02/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (14:54 - 02/12/2016)
   Chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Phan Thành Trung (11:15 - 17/10/2016)
   Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016 (10:36 - 17/10/2016)
   Quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre (10:04 - 26/02/2016)

Đầu trang