Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 12/2018, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 12/2018 thực hiện là 125.428.969 kWh, lũy kế năm 2018 là 1.491.342.037 kWh, tăng 11,69% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 100,77% so với kế hoạch (1.480.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 12/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 579,57/598,94 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,087/0,32 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,7/3,74 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 12/2018 của toàn tỉnh là 1.491.342.037 kWh, tăng 11,69% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 100,77% so với kế hoạch năm 2018 (1.480.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 28.009.258 kWh, đạt 1,88% sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 12/2018 là 436.182 khách hàng (416.773 khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.409 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). Tổng khách hàng phát triển năm 2018 là 16.584 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 15.356 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.228 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 388.078 hộ có điện/388.475 hộ, chiếm tỷ lệ 99,9%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2017 là 385.762 hộ có điện/386.327 hộ chiếm tỷ lệ 99,85%.

- Cấp điện trung áp năm 2018 đã thực hiện hoàn tất 210 công trình cấp điện trung áp với thời gian trung bình 4,748 ngày/1 công trình.

- Cấp điện hạ áp năm 2018 Công ty đã cấp điện cho 16.584 khách hàng, trong đó 2.298 hồ sơ yêu cầu cấp điện sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn (thời gian giải quyết trung bình 2,426 ngày /1 hồ sơ), 13.058 hồ sơ yêu cầu cấp điện sinh hoạt khu vực nông thôn (thời gian giải quyết trung bình 2,694 ngày/1 hồ sơ) và 1.228 hồ sơ yêu cầu cấp điện ngoài sinh hoạt (thời gian giải quyết trung bình 2,783 ngày/ 1 hồ sơ).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng Công ty giao kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre với giá trị 118,169 tỷ đồng (Quyết định số 4302/QĐ – EVN SPC ngày 11/12/2018). Hiện tại đã thực hiện được 116,615/118,169 tỷ đồng đạt 98,68%,. Trong đó, có 42 danh mục công trình lưới điện giảm TTĐN  với giá trị 57,797 tỷ đồng.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 63 công trình với giá trị 70,249 tỷ đồng (Quyết định số 3832/QĐ-EVN SPC ngày 16/11/2018). Trong đó gồm 48 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 64,345 tỷ đồng; 01 công trình sửa chữa lớn thiết bị năm 2018 (sửa chữa máy biến áp): 995 triệu đồng; 09 công trình sửa chữa kiến trúc: 2,958 tỷ đồng; 05 công trình sửa chữa công xa: 1,951 tỷ đồng.

Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành 63/63 công trình với tổng giá trị sau khi hạch toán là 68,844 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch giao.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2019

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

   + Tiếp tục triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố Bến Tre;

   + Lập kế hoạch triển khai công tác kinh doanh và DVKH năm 2019.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000  hoặc khách hàng cài đặt ứng dụng “CSKH EVNSPC” trên thiết bị di động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018 (14:28 - 09/10/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2018 (16:55 - 18/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018 (17:09 - 07/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2018 (17:02 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2018 (16:43 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2018 (17:04 - 07/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2018 (15:15 - 09/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (09:28 - 14/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2018 (15:00 - 12/02/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017 (09:31 - 11/01/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017 (15:49 - 20/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)

Đầu trang