Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Điện lực Mỏ Cày Nam chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và lực lượng cơ sở Đảng. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

Hình ảnh: Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức

Vừa qua, ngày 24 tháng 01 năm 2019 Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho năm đồng chí gồm: Ngô Văn Phú, Trần Thị Kim Quyên, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Minh, Phan Hoàng Trọng đã trải qua thời gian dự bị và có tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tham gia sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định đáp ứng được yêu cầu của Điều 5 của Điều lệ Đảng./.

In      Trở về Lê Thanh Đạm _ Điện lực Mỏ Cày Nam
 
Các Đảng đã đưa
   Kết nạp Đảng viên mới (10:18 - 07/01/2019)
   Điện lực Bình Đại tổ chức học tập Nghị quyết hội nghị lần 8- Ban chấp hành Trung ương khóa XII (16:10 - 04/01/2019)
   ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẾN TRE TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020 (08:35 - 25/05/2018)
   ĐIỆN LỰC GIỒNG TRÔM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020 (15:07 - 07/05/2018)
   ĐẠI HỘI ĐẢNG CHI BỘ BAN A - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ (16:07 - 26/04/2018)
   Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng kết năm 2017 của Đảng bộ Công ty Điện lực Bến tre (15:20 - 09/03/2018)
   Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 04/08/2017)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (08:34 - 20/07/2017)
   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng (16:41 - 19/07/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (15:58 - 13/07/2017)
   PC Bến Tre: Tổng kết công tác đảng năm 2016 (16:27 - 14/03/2017)
   Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (15:36 - 10/02/2017)
   Kết nạp đảng viên (11:03 - 06/02/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (14:54 - 02/12/2016)
   Chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Phan Thành Trung (11:15 - 17/10/2016)

Đầu trang