Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn điện
 

Tổ chức lớp huấn luyện an toàn cho CBCNV Đội QLVH lưới điện Cao thế Bến Tre khi chuyển đổi công tác

Công ty luôn quan tâm và đặt công tác an toàn vệ sinh lao động lên hàng đầu. Ngay sau khi tiếp nhận và đi vào hoạt động đối với Đội quản lý vận hành Cao thế Bến Tre trực thuộc Công ty Điện lực Bến Tre, Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức huấn luyện an toàn lao động đối với 66 cán bộ công nhân viên thuộc Đội quản lý vận hành Cao thế Bến Tre.

Thực hiện theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Công ty Điện lực Bến Tre, phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM tổ chức huấn luyện tại Công ty, khai giảng ngày 19/02/2019 và kết thúc huấn luyện vào ngày 01/3/2019 đối với nhóm 02 và nhóm 3 và được chia làm 04 lớp.

Giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM huấn luyện tại Công ty Điện lực Bến Tre

Lớp huấn luyện nhằm nhắc lại các quy tắt về an toàn, hướng dẫn các văn bản pháp luật và những thay đổi đối với quy trình an toàn điện số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018 cho CBCNV Đội QLVH LĐ Cao thế Bến Tre thuộc nhóm 2, nhóm 3 với tổng số 66 cán bộ công nhân viên (chia làm 04 lớp: từ ngày 19/02 và kết thúc khóa huấn luyện vào ngày 01/3/2019). Đối tượng huấn luyện nhóm 2 và 3 theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

Nội dung huấn luyện đã được các thầy của Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM truyền đạt các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đến cán bộ công nhân viên vận dụng tốt vào công tác hàng ngày mang lại hiệu quả và an toàn trong công việc./.

In      Trở về Phan Đình Thương – Phòng An toàn Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các An toàn điện đã đưa
   Công ty Điện lực Bến Tre sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2017 (14:29 - 04/08/2017)
   Kiểm tra tình hình cung ứng điện năm 2017 (08:45 - 20/07/2017)
   Ngành điện tiếp tục đầu tư cấp điện phục vụ nghề nuôi tôm và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm và hiệu quả (14:14 - 19/07/2017)
   Tai nạn do chập điện: Kiến thức của người dân còn hạn chế (16:05 - 14/03/2017)
   Miền Tây Nam bộ: Báo động đỏ về tai nạn chết người do điện (10:12 - 03/12/2016)

Đầu trang