Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 04 NĂM 2019

Bến Tre, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 04 năm 2019

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 04/2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 4/2019 thực hiện là 140.678.925 kWh, lũy kế đến tháng 495.786.806 kWh, tăng 10,74 % so với cùng kỳ năm 2018, đạt 29,87% so với kế hoạch (1.660.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 04/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 68,54/99,32 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0046/0,51 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 10,23/1,53 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 04/2019 của toàn tỉnh là 495.786.806 kWh, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 29,87% so với kế hoạch năm 2019 (1.660.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 9.454.522 kWh, đạt 1,91 sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 4/2019 là 440.587 khách hàng (420.754 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.833 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong 4 tháng là 1.111 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 388.220 hộ có điện/388.579 hộ, chiếm tỷ lệ 99,91%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2018 là 386.387 hộ có điện/386.889 hộ chiếm tỷ lệ 99,87%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình là 2,791 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 3,072 ngày; khách hàng ngoài sinh hoạt trung bình là 3,305 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã giao kế hoạch vốn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 95.411 triệu đồng (QĐ số 395/QD-EVNSPC ngày 28/01/2019). Trong đó có 19 công trình lưới điện với số vốn 41.389 triệu đồng đang triển khai. Trong đó có 11 công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn tất trong tháng 07/2019 (Dự kiến giải ngân hoàn tất 02 công trình trong tháng 05/2019) và 08 công trình mới dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2019.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Căn cứ Quyết định số: 386/QĐ-EVN-SPC ngày 28/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc giao chính thức kế hoạch SCL năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre. Năm 2019 Tổng Công ty giao cho Công ty Điện lực Bến Tre gồm: 32 công trình, tổng giá trị: 31.876 triệu đồng. Trong đó 26 công trình lưới điện, giá trị 29.547 triệu đồng.

Đã triển khai 26 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 02/5/2019: 13.864/29.547 triệu đồng đạt 46,92% so với kế hoạch (phần lưới điện) và đạt 43,49% so với giá trị kế hoạch giao.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 05/2019

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

     + Phối hợp Sở Công Thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ.

     + Triển khai công tác thực hiện dịch vụ điện cấp độ 4 và thanh toán mọi lúc mọi nơi.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam số: 19001006 - 19009000

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018 (16:50 - 10/01/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018 (14:28 - 09/10/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2018 (16:55 - 18/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018 (17:09 - 07/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2018 (17:02 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2018 (16:43 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2018 (17:04 - 07/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2018 (15:15 - 09/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (09:28 - 14/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2018 (15:00 - 12/02/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017 (09:31 - 11/01/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)

Đầu trang