Trang chủ Thông tin - Sự kiện PCLB & TKCN
 

Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Tổng công ty năm 2019

 Ngày 19/6/2019, tại huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre, Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức triển khai phương án diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Tổng công ty. Thành phần tham gia gồm có Công ty Điện lực Bến Tre ( Đơn vị chủ trì) và các Công ty Điện lực nằm trong khu vực 1, 2, 3, 4, 5 với tổng số 320 CNVC-LĐ tham gia. 

Một số hình ảnh của buổi diễn tập:

In      Trở về Phòng An toàn - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các PCLB & TKCN đã đưa
   Diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn (09:48 - 10/06/2019)
   Diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 năm 2018 (21:53 - 16/08/2018)
   TUỔI TRẺ BA TRI VỚI CÔNG TÁC DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018 (16:42 - 26/04/2018)
   Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Điện lực năm 2017 (09:47 - 20/07/2017)
   Điện lực Bình Đại diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 (15:16 - 19/07/2017)
   Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Bến Tre năm 2017 (15:03 - 19/07/2017)

Đầu trang