Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 08 NĂM 2019

Bến Tre, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 08 năm 2019

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 08/2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 8/2019 thực hiện là 149.122.870 kWh, lũy kế đến tháng 8 là 1.103.266.465 kWh, tăng 13,58 % so với cùng kỳ năm 2018, đạt 66,46 % so với kế hoạch (1.660.000.000 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 08/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 152,28/ 198,65 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,01/ 1,02 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,64/ 3,07 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 08/2019 của toàn tỉnh là 1.103.266.465 kWh, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 66,46% so với kế hoạch năm 2019 (1.660.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 20.773.946 kWh, đạt 1,88% sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 8/2019 là 444.174 khách hàng (424.012 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 20.162 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong 8 tháng là 1.047 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 389.220 hộ có điện/ 389.558 hộ, chiếm tỷ lệ 99,91%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2018 là 387.039 hộ có điện/ 387.502 hộ chiếm tỷ lệ 99,88%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình là 2,8 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 3,32 ngày; khách hàng ngoài sinh hoạt trung bình là 3,03 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã giao kế hoạch vốn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 95.411 triệu đồng (QĐ số 395/QD-EVNSPC ngày 28/01/2019). Trong đó có 19 công trình lưới điện với số vốn 41.389 triệu đồng đang triển khai. Trong đó có 11 công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn tất trong tháng 09/2019 và 08 công trình mới dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2019.

Tính đến ngày 31/8/2019 Công ty Điện lực Bến Tre đã thực hiện giải ngân được 39,570/ 95,411 tỷ đồng đạt 41,47% so với kế hoạch.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre, tổng cộng 32 công trình với giá trị 31,876 tỷ đồng (Quyết định số 386/QĐ-EVN SPC ngày 28/01/2019). Trong đó, gồm 26 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 29,547 tỷ đồng; 01 công trình sửa chữa lớn thiết bị năm 2019 (sửa chữa máy biến áp): 0,974 tỷ đồng; 03 công trình sửa chữa kiến trúc: 1,003 tỷ đồng; 02 công trình sửa chữa công xa: 0,352 tỷ đồng.

Đã triển khai 26 công trình lưới điện, giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 31/8/2019: 25,504/ 29,547 tỷ đồng đạt 86,32% so với kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 09/2019

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

     + Tiếp tục theo dõi và xử lý dứt điểm phản ảnh của khách hàng liên quan đến việc ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện khi TTCSKH chuyển phiếu, trên các trang mạng xã hội.

     + Tăng cường công tác vận động khách hàng tham gia sử dụng các ứng dụng CSKH như App CSKH Mobile.

     + Triển khai dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4.

     + Triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng các khu vực tập trung đông dân cư.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2019 (09:02 - 12/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2019 (09:21 - 19/07/2019)
   EVN thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (18:35 - 29/06/2019)
   EVN thông tin báo chí: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (18:24 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2019 (17:14 - 14/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019 (09:06 - 09/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018 (16:50 - 10/01/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018 (14:28 - 09/10/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2018 (16:55 - 18/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018 (17:09 - 07/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2018 (17:02 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2018 (16:43 - 10/07/2018)

Đầu trang