Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2019

Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 10/2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 10/2019 thực hiện là 150.112.794 kWh, lũy kế đến tháng 10 là 1.403.272.213 kWh, tăng 13,94 % so với cùng kỳ năm 2018, đạt 84,53% so với kế hoạch (1.660.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 10/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 235,50/248,31 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,62/1,28 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,42/3,83 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm lũy kế tháng 10/2019: 1.403.272.213 kWh, trong đó sản lượng điện tiết kiệm lũy kế tháng 10/2019 là 26.272.144 kWh. Sản lượng điện tiết kiệm tương đương 1,87% sản lượng điện thương phẩm đến tháng 10/2019, đạt vượt 0,37% so với kế hoạch năm 2019 (≥1,5%), và sản lượng tiết kiệm điện đạt 105,51% so với kế hoạch (24,90 triệu kWh).

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 10/2019 là 443.337 khách hàng (425.908 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 20.429 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong 9 tháng là 1.136 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 389.477/389.808 hộ, chiếm tỷ lệ 99,91%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2018 là 387.039 hộ có điện/387.502 hộ chiếm tỷ lệ 99,88%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình là 2,81 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 3,02 ngày; khách hàng ngoài sinh hoạt trung bình là 3,27 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

 2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã giao kế hoạch vốn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 138.842 triệu đồng (QĐ số 2852/QD-EVNSPC ngày 19/09/2019 kế hoach điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2019). Trong đó Công trình lưới điện: 61.907 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/10/2019 Công ty Điện lực Bến Tre đã thực hiện giải ngân được 53,103/138,842 tỷ đồng đạt 38,25% so với kế hoạch.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre, tổng cộng 57 công trình với giá trị 62,395 tỷ đồng (Quyết định số 2876/QĐ-EVN-SPC ngày 19/9/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre).

Đã triển khai 38 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 01/11/2019: 38.202/55.712 triệu đồng đạt 68,57% so với kế hoạch (phần lưới điện) và đạt 39.557/62.395 triệu đồng đạt 63,40% so với giá trị kế hoạch giao.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11/2019

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

     + Tiếp tục theo dõi và xử lý dứt điểm phản ảnh của khách hàng liên quan đến việc ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện khi TTCSKH chuyển phiếu, trên các trang mạng xã hội.

     + Triển khai thực hiện chương trình khuyến mại năm 2019 từ ngày 01/11 đến 20/12/2019:

     Chương trình 1: “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Hiện đại - Tiện lợi – Nhận quà hấp dẫn”: dành cho khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt.

     Chương trình 2 “Cài app CSKH ngay, trúng quà tặng liền tay”: dành cho khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt.

     + Tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng sử dụng điện và Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2019 (17:19 - 14/10/2019)
   EVN thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 (13:53 - 01/10/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2019 (14:05 - 10/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2019 (09:02 - 12/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2019 (09:21 - 19/07/2019)
   EVN thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (18:35 - 29/06/2019)
   EVN thông tin báo chí: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (18:24 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2019 (17:14 - 14/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019 (09:06 - 09/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018 (16:50 - 10/01/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018 (14:28 - 09/10/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2018 (16:55 - 18/09/2018)

Đầu trang