Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Cảnh báo đã xuất hiện các hình ảnh về “đường lưỡi bò” trên các thiết bị điện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

CẢNH BÁO ĐÃ XUẤT HIỆN CÁC HÌNH ẢNH VỀ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

 

Gần đây từ phía ngành điện đã nhận được thông tin về việc thiết bị điện xuất xứ từ Trung Quốc sử dụng phần mềm chứa bản đồ có "đường lưỡi bò".

Theo chỉ đạo từ phía ngành điện, các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng có chứa hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" sẽ được báo cáo, phối hợp với chính quyền yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng. Thực hiện ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục.

Do vậy, Công ty Điện lực Bến Tre khuyến cáo đến các khách hàng, các đơn vị lưu ý kiểm tra, các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật liên quan các thiết bị điện để kịp thời phát hiện, loại bỏ hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò"./.

In      Trở về Phòng Kinh doanh-Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019 (14:59 - 12/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2019 (17:19 - 14/10/2019)
   EVN thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 (13:53 - 01/10/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2019 (14:05 - 10/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2019 (09:02 - 12/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2019 (09:21 - 19/07/2019)
   EVN thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (18:35 - 29/06/2019)
   EVN thông tin báo chí: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (18:24 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2019 (17:14 - 14/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019 (09:06 - 09/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018 (16:50 - 10/01/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018 (14:28 - 09/10/2018)

Đầu trang