Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2019

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2019

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 11/2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 11/2019 thực hiện là 156.221.790 kWh, lũy kế đến tháng 11 là 1.559.494.003 kWh, tăng 14,17 % so với cùng kỳ năm 2018, đạt 93,95% so với kế hoạch (1.660.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 11/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 259,97/ 273,14 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,74/ 1,40 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,62/4,22 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 11/2019 của toàn tỉnh là 1.559.494.003 kWh, tăng 14,17% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 93,95% so với kế hoạch năm 2019 (1.660.000.000 kWh). Trong đó sản lượng điện tiết kiệm được là 29.290.145 kWh, đạt 1,88% sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 11/2019 là 449.349 khách hàng (428.781 là khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 20.568 là khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới trong 11 tháng là 3.012 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 389.477/ 389.808 hộ, chiếm tỷ lệ 99,91%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2018 là 387.039 hộ có điện/387.502 hộ chiếm tỷ lệ 99,88%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình là 2,7 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 2,8 ngày; khách hàng ngoài sinh hoạt trung bình là 3,2 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình là 7 ngày/công trình.

 2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã giao kế hoạch vốn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 138.842 triệu đồng (QĐ số 2852/QD-EVNSPC ngày 19/09/2019 kế hoach điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2019). Trong đó công trình lưới điện: 61.907 triệu đồng.

Đến ngày 30/11/2019 Công ty đã giải ngân được 71,847/138,842 tỷ đồng đạt 51,75%. Công ty Điện lực Bến Tre đã triển khai kế hoạch thực hiện giải ngân các công trình ĐTXD dự kiến đến cuối năm 2019 được 128/138,842 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch vốn SPC giao.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 57 công trình với giá trị 59,871 tỷ đồng (Quyết định số 3197/QĐ-EVN-SPC ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre).

Đã triển khai 43 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 02/12/2019: 45.588/52.606 triệu đồng đạt 86,65% so với kế hoạch (phần lưới điện) và đạt 46.943/59.871 triệu đồng đạt 78,41% so với giá trị kế hoạch giao.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2019

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

     + Triển khai các hoạt động trong Tháng “Tri ân khách hàng”-12/2019;

     + Triển khai thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử;

     + Tổ chức quay số và phát thưởng cho chương trình khuyến mại năm 2019 từ ngày 01/11 đến 20/12/2019:

      Chương trình 1: “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Hiện đại - Tiện lợi – Nhận quà hấp dẫn”: dành cho khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt.

      Chương trình 2 “Cài app CSKH ngay, trúng quà tặng liền tay”: dành cho khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tổ chức lễ bàn giao 18 điểm cung cấp nước uống miễn phí, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tiết kiệm điện và các dịch vụ của ngành Điện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Cảnh báo đã xuất hiện các hình ảnh về “đường lưỡi bò” trên các thiết bị điện (10:48 - 19/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019 (14:59 - 12/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2019 (17:19 - 14/10/2019)
   EVN thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 (13:53 - 01/10/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2019 (14:05 - 10/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2019 (09:02 - 12/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2019 (09:21 - 19/07/2019)
   EVN thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (18:35 - 29/06/2019)
   EVN thông tin báo chí: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (18:24 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2019 (17:14 - 14/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019 (09:06 - 09/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018 (16:50 - 10/01/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)

Đầu trang