Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2019

Bến Tre, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 12/2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.- Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 12/2019 của toàn tỉnh là 1.695.657.836 kWh, tăng 14,17% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 102,15% so với kế hoạch năm 2019 (1.660.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 32.010.949 kWh, đạt 1,89 sản lượng điện thương phẩm.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 12/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 289,52 /297,97 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,02 /1,53 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,99 /4,60 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 11/2019 của toàn tỉnh là 1.559.494.003 kWh, tăng 14,17% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 93,95% so với kế hoạch năm 2019 (1.660.000.000 kWh). Trong đó sản lượng điện tiết kiệm được là 29.290.145 kWh đạt 1,88% sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 12/2019 là 450.623 khách hàng, trong đó có 429.884 khách hàng ASSH (chiếm 95,40%) và 20.739 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,60%).

- Tổng số hộ dân có điện là 391.543 /391.840 hộ, chiếm tỷ lệ 99,92%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2018 là 388.078 hộ có điện /388.475 hộ chiếm tỷ lệ 99,9%.

Trong năm 2019, toàn Công ty phát triển được 14.304 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 13.132 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.172 khách hàng).

     + Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình là 2,75 ngày/khách hàng; khách hàng khu vực nông thôn là 2,85 ngày/khách hàng.

    + Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng là 3,27 ngày/khách hàng.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã giao kế hoạch vốn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 138.842 triệu đồng (QĐ số 2852/QD-EVNSPC ngày 19/09/2019 kế hoach điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2019). Trong đó Công trình lưới điện: 61.907 triệu đồng. Tính hết năm Công ty thực hiện 127,329 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch giao.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Năm 2019, Tổng công ty  Điện lực miền Nam giao kế hoạch SCL cho Công ty Điện lực Bến Tre gồm 57 công trình với tổng số vốn là  59,871 tỷ đồng (số quyết định 3197/QĐ-EVN SPC ngày 05/11/2019).

Đã triển khai 43 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2019: 52.199 /52.606 triệu đồng đạt 99,22% so với kế hoạch (phần lưới điện) và đạt 53.554 /59.871 triệu đồng đạt 89,44% so với giá trị kế hoạch giao.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2020:

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

    + Triển khai thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử;

   + Triển khai 03 dịch vụ: cấp điện trung áp, hạ áp, thanh toán qua Cổng TTĐT Quốc gia

    + Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác KD-DVKH năm 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2019 (14:42 - 10/12/2019)
   Cảnh báo đã xuất hiện các hình ảnh về “đường lưỡi bò” trên các thiết bị điện (10:48 - 19/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019 (14:59 - 12/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2019 (17:19 - 14/10/2019)
   EVN thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 (13:53 - 01/10/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2019 (14:05 - 10/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2019 (09:02 - 12/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2019 (09:21 - 19/07/2019)
   EVN thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (18:35 - 29/06/2019)
   EVN thông tin báo chí: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (18:24 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2019 (17:14 - 14/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019 (09:06 - 09/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2018 (16:50 - 10/01/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018 (09:11 - 10/12/2018)

Đầu trang