Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2020

Bến Tre, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 02/2020, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 2/2020 thực hiện là 133,77 triệu kWh, lũy kế 2 tháng là 267,69 triệu kWh, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm 2019 (242,66 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 02/2020 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 33,10/43,67 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0617/0,24 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,13/0,75 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 02/2020 của toàn tỉnh là 267.694.033 kWh, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm. Trong đó, điện năng tiết kiệm đến tháng 2 được là 5.336.520 kWh, đạt 1,99 sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 2/2020 là 452.127 khách hàng, trong đó có 431.224 khách hàng ASSH (chiếm 95,38%) và 20.903 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,62%).

- Tổng số hộ dân có điện là 391.543/391.840 hộ, chiếm tỷ lệ 99,92%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2019 là 388.078 hộ có điện/388.475 hộ chiếm tỷ lệ 99,9%.

- Trong tháng 02 năm 2020, toàn Công ty phát triển được 862 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 801 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 61 khách hàng).

   + Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình là 2,87 ngày/khách hàng; khách hàng khu vực nông thôn là 3,02 ngày/khách hàng.

   + Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng là 3,15 ngày/khách hàng.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Công ty Điện lực Bến Tre dự kiến đăng ký kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 về Tổng công ty với số vốn là 147,346 tỷ đồng, trong đó Công trình lưới điện: 75.032 triệu đồng (24 công trình).

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty tạm giao kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 43 công trình với giá trị 51,480 tỷ đồng (Quyết định số 3438/QĐ-EVN-SPC ngày 29/11/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc tạm giao kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre).

Công trình lưới điện (34 công trình): tổng giá trị 45,350 tỷ đồng.

- Lưới điện 110kV: 04 công trình, giá trị 11,590 tỷ đồng.

- Lưới điện trung hạ áp:  30 công trình, giá trị 33,760 tỷ đồng.

Đã triển khai 34/34 công trình lưới điện giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 17/02/2020: 6.706/45.352 triệu đồng đạt 14,78% so với kế hoạch (phần lưới điện) và đạt 6.706/51.478 triệu đồng đạt 13,02% so với giá trị kế hoạch giao.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 3/2020

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

   + Triển khai thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, giao dịch điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

   + Triển khai áp dụng hóa đơn tiền điện theo mẫu mới;

   + Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác KD-DVKH năm 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020 (15:18 - 10/02/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2019 (17:05 - 09/01/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2019 (14:42 - 10/12/2019)
   Cảnh báo đã xuất hiện các hình ảnh về “đường lưỡi bò” trên các thiết bị điện (10:48 - 19/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019 (14:59 - 12/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2019 (17:19 - 14/10/2019)
   EVN thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 (13:53 - 01/10/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2019 (14:05 - 10/09/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2019 (09:02 - 12/08/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2019 (09:21 - 19/07/2019)
   EVN thông tin báo chí: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (18:35 - 29/06/2019)
   EVN thông tin báo chí: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (18:24 - 29/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2019 (17:14 - 14/06/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2019 (09:06 - 09/05/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2019 (10:42 - 09/04/2019)

Đầu trang