Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Quyết định Đảng viên chính thức

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và lực lượng cơ sở Đảng. Người được kết nạp vào Đảng phải trãi qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên đó tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vừa qua, ngày 14/5/2020 Chi bộ Điện lực Mỏ Cày Nam thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho hai đồng chí gồm Phạm Văn Tâm và Huỳnh Quốc Thống.

Hai đồng chí này đã trãi qua thời gian dự bị và có tích cực tham gia tốt công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú, tham gia sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đúng quy định và đáp ứng điều kiện để chuyển Đảng chính thức như hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại Điều 4 Hướng dẫn số 01-HD/TW quy định về hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, đến nay đã nâng tổng số đảng viên chính thức trong Chi bộ lên 31/33 đồng chí./.

In      Trở về Lê Thanh Đạm _ Điện lực Mỏ Cày Nam
 
Các Đảng đã đưa
   Đại hội chi bộ tài chính - kế toán nhiệm kỳ 2020-2022 (10:53 - 26/02/2020)
   Chúc mừng cán bộ lão thành nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. (17:33 - 09/01/2020)
   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (09:05 - 10/06/2019)
   Điện lực Mỏ Cày Nam chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị (10:41 - 12/03/2019)
   Kết nạp Đảng viên mới (10:18 - 07/01/2019)
   Điện lực Bình Đại tổ chức học tập Nghị quyết hội nghị lần 8- Ban chấp hành Trung ương khóa XII (16:10 - 04/01/2019)
   ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẾN TRE TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020 (08:35 - 25/05/2018)
   ĐIỆN LỰC GIỒNG TRÔM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020 (15:07 - 07/05/2018)
   ĐẠI HỘI ĐẢNG CHI BỘ BAN A - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ (16:07 - 26/04/2018)
   Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng kết năm 2017 của Đảng bộ Công ty Điện lực Bến tre (15:20 - 09/03/2018)
   Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 04/08/2017)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (08:34 - 20/07/2017)
   Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng (16:41 - 19/07/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (15:58 - 13/07/2017)
   PC Bến Tre: Tổng kết công tác đảng năm 2016 (16:27 - 14/03/2017)

Đầu trang