Trang chủ Điện mặt trời trên mái nhà
 

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG TIN BÁO CHÍ

(Thông tin cập nhật đến ngày 24/7/2020)

 

1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành đến 24/7/2020 - xem danh sách tại đây 

2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát đến 24/7/2020 - xem danh sách tại đây 

3. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây không còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời đến 28/7/2020 - xem danh sách tại đây
4. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời đến 28/7/2020 - xem danh sách tại đây

In      Trở về Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Điện mặt trời trên mái nhà đã đưa
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 5/2019 (09:35 - 20/06/2019)
   Sử dụng điện năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp và hộ gia đình (14:39 - 07/06/2019)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 4/2019 (10:32 - 03/05/2019)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 3/2019 (10:38 - 26/03/2019)
   Hướng dẫn thủ tục đấu nối các dự án điện mặt trời áp mái (14:22 - 30/05/2018)

Đầu trang