Trang chủ Điện mặt trời trên mái nhà
 

Hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG TIN BÁO CHÍ

 

Nội dung hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp theo văn bản số 5644/EVN SPC - KD ngày 07/07/2020 - xem văn bản tại đây

In      Trở về Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Điện mặt trời trên mái nhà đã đưa
   Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (17:05 - 03/08/2020)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 5/2019 (09:35 - 20/06/2019)
   Sử dụng điện năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp và hộ gia đình (14:39 - 07/06/2019)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 4/2019 (10:32 - 03/05/2019)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 3/2019 (10:38 - 26/03/2019)
   Hướng dẫn thủ tục đấu nối các dự án điện mặt trời áp mái (14:22 - 30/05/2018)

Đầu trang