Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2020

Bến Tre, ngày 08 tháng 8 năm 2020

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 7/2020, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Tháng 7/2020 thực hiện là 147,037 triệu kWh, lũy kế 7 tháng là 1.003,54 triệu kWh, đạt 54,25% so với kế hoạch thương phẩm EVN SPC giao năm 2020 là 1.850 triệu kWh, cao hơn cùng kỳ 5,18% (954,14 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 7/2020 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 114,70/171,66 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,52/1,10 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,13/2,89 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 7 được là 3.372.809 kWh, đạt 2,24% sản lượng điện thương phẩm (147.037.887 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 7 được là 22.358.274 kWh, đạt 2,18% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (1.003.539.713kWh)

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 7/2020 là 457.113 khách hàng, trong đó có 435.537 khách hàng ASSH (chiếm 95,23%) và 21.576 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,77%).

- Tổng số hộ dân có điện là 394.508/394.771 hộ, đạt tỷ lệ 99,933%, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2019 (389.220/389.558).

- Đến tháng 7 năm 2020, toàn Công ty phát triển được 6.789 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 6.150 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 639 khách hàng.

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 7 là 1.027 khách hàng với thời gian trung bình là 2,83 ngày.

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cho 5.123 khách hàng với thời gian trung bình là 3,12 ngày.

     + Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 639 khách hàng với thời gian trung bình là 3,26 ngày.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao vốn ĐTXD năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 105,350 tỷ đồng (vốn SPC 92,843 tỷ đồng, vốn vay 12,507 tỷ đồng) trong đó bao gồm:

Công trình lưới điện: 59,724 tỷ đồng . Đến thời điểm hiện tại giá trị 23.371 triệu /59.717 triệu đồng giải ngân đạt 39%.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty tạm giao kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 42 công trình với giá trị 28,453 tỷ đồng (Quyết định số 713/QĐ-EVN-SPC ngày 31/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre).

Công ty Điện lực Bến Tre giao kế hoạch điều chỉnh lần 1 SCL năm 2020 cho các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 44 công trình với giá trị 28,436 tỷ đồng (Quyết định số 1074/QĐ-PCBTr ngày 10/7/2020).

Công trình lưới điện (33 công trình): tổng giá trị 22,958 tỷ đồng.

Lưới điện 110kV: 03 công trình, giá trị 1,471 tỷ đồng.

Đã triển khai thi công 01 công trình đạt 85%. Công ty đã có văn bản xin tạm dừng 01 công trình thay tủ hợp bộ 22kV trạm Mỏ Cày. Đang lập thủ tục đấu thầu thi công xây lắp 01 công trình SCL đường dây 110kV Giồng Trôm - Ba Tri. Tổng hợp tỷ lệ thực hiện 3 công trình 110kV đạt 18,49% (272/1,471 tỷ đồng).

Lưới điện trung hạ áp:  30 công trình, giá trị 21,487 tỷ đồng. Trong đó:

- Công trình giảm TTĐN lưới điện là 22 công trình, với tổng giá trị 19,725 tỷ đồng.

- Công trình khác là 08 công trình, với tổng giá trị 1,762 tỷ đồng.

→ Giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 31/7/2020: 21,603/22,958 tỷ đồng đạt 94,10% so với kế hoạch (phần lưới điện).

II. Nhiệm vụ công tác tháng 8/2020

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh:

     + Triển khai thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, giao dịch điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

     + Tiếp tục triển khai công tác phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiên mặt.

     + Tiếp tục theo dõi công tác phát hành hóa đơn tiền điện theo 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

     + Tăng cường công tác kiểm tra chỉ số trước khi phát hành hóa đơn tiền điện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2020 (10:31 - 09/07/2020)
   Thông tin báo chí: Về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (14:55 - 23/06/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:08 - 08/05/2020)
   Thông tin báo chí: Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (10:35 - 18/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Về tình hình cung cấp và giải quyết dịch vụ điện trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (11:25 - 17/04/2020)
   Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (10:47 - 13/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2020 (10:49 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (08:35 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020 (08:40 - 11/03/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020 (15:18 - 10/02/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2019 (17:05 - 09/01/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2019 (14:42 - 10/12/2019)
   Cảnh báo đã xuất hiện các hình ảnh về “đường lưỡi bò” trên các thiết bị điện (10:48 - 19/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2019 (14:59 - 12/11/2019)

Đầu trang