Trang chủ Điện mặt trời trên mái nhà
 

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/9/2020)

Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách hàng thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà.

(Thông tin cập nhật đến ngày 25/09/2020)

1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành.

2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát.

3. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây không còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời.

4. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu

In      Trở về Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Điện mặt trời trên mái nhà đã đưa
   Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 29/8/2020) (16:27 - 31/08/2020)
   Hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp (17:26 - 03/08/2020)
   Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (17:05 - 03/08/2020)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 5/2019 (09:35 - 20/06/2019)
   Sử dụng điện năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp và hộ gia đình (14:39 - 07/06/2019)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 4/2019 (10:32 - 03/05/2019)
   Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 3/2019 (10:38 - 26/03/2019)
   Hướng dẫn thủ tục đấu nối các dự án điện mặt trời áp mái (14:22 - 30/05/2018)

Đầu trang