Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2020

Bến Tre, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 9/2020, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Tháng 9/2020 thực hiện là 159,94 triệu kWh, lũy kế đến tháng 9 năm 2020 là 1.317.554.922 kWh, đạt 71,22 % kế hoạch năm 2020 (1.850.000.000 kWh), tăng 5,14% so với cùng kỳ năm 2019 (1.253.159.419 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 9/2020 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 151,61/220,70 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,67/1,41 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,55/3,72 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 9 được là 3.444.054 kWh, đạt 2,11% sản lượng điện thương phẩm (159.944.172 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 9 được là 29.138.461 kWh, đạt 2,16% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (1.317.554.922 kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 9/2020 là 458.938 khách hàng, trong đó có 437.218 khách hàng sinh hoạt (chiếm 95,27%) và 21.719 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,73%).

- Tổng số hộ dân có điện là 394.508/394.771 hộ, đạt tỷ lệ 99,933%, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2019 (389.220/389.558).

- Đến tháng 9 năm 2020, toàn Công ty phát triển được 9.232 khách hàng, trong đó có 8.382 khách hàng ASSH (chiếm 90,79%) và 850 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 9,21%)..

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 9 là 1.372 khách hàng với thời gian trung bình là 2,84 ngày.

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cho 7.010 khách hàng với thời gian trung bình là 3,18 ngày.

+ Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 850 khách hàng với thời gian trung bình là 3,29 ngày.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao vốn ĐTXD năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 105,350 tỷ đồng (vốn SPC 92,843 tỷ đồng, vốn vay 12,507 tỷ đồng) trong đó bao gồm:

Công trình lưới điện: 59,724 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại công trình điện giá trị 28.563 triệu/59.717 triệu đồng giải ngân đạt 47.83%, thi công đạt 90%.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 48,584 tỷ đồng (Quyết định số 1840/QĐ-EVN SPC ngày 20/8/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre).

Công trình lưới điện (42 công trình): tổng giá trị 41,910 tỷ đồng.

Lưới điện 110kV: 02 công trình, giá trị 1,318 tỷ đồng.

- Đã triển khai thi công 01 công trình đạt 85% (Công trình: thay dây thay kẹp cực đấu nối dây TC C11, TC C12 trạm biến áp 110kV Bến Tre). Còn lại 01 đang lập thủ tục đấu thầu (công trình SCL đường dây 110kV Giồng Trôm - Ba Tri).

- Giá trị thực hiện đến ngày 31/8/2020 là 0,272/1,318  tỷ đồng đạt 20,63% so với kế hoạch (phần lưới điện 110kV).

Lưới điện trung hạ áp: 40 công trình, giá trị 40,592 tỷ đồng. Trong đó:

- Các công trình giao từ đầu năm: gồm 30 công trình (có 22 công trình giảm TTĐN), đã phân giao các Điện lực tự thực hiện thi công 19 công trình và giao Công ty DVĐL thi công 11 công trình.

+ Đã thi công hoàn thành 26 công trình trong đó có 22 công trình giảm TTĐN.

+ Còn lại giãn tiến độ 04: đã thực hiện giao nhiệm vụ thi công ngày 20/7/2020 kế hoạch hoàn thành ngày 20/11/2020.

- Các công trình giao bổ sung: 10 công trình SCL bổ sung (gồm 8 công trình bọc hóa, 01 công trình thay dây PT 473 Giồng Trôm, 01 công trình thay sứ bị phóng điện Ba Tri). Tổng giá trị bổ sung 12,098 tỷ đồng. Các công trình Điện lực đăng ký tự thực hiện và đã có phiếu giao tự thực hiện từ ngày 25/8/2020 đến ngày 25/10/2020.

→ Giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 30/9/2020: 26,543/40,592 tỷ đồng đạt 65,39% so với kế hoạch (phần lưới điện trung hạ thế). Dự kiến hoàn thành 30/11/2020.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2020

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

    + Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu KD&DVKH chưa đạt kế hoạch năm 2020.

    + Tăng cường công tác chuẩn xác số điện thoại, Email và thu thập thông tin khách hàng cập nhật vào chương trinh CMIS 3.0, phát triển khách hàng sử dụng App CSKH/Zalo.

    + Theo dõi công tác khắc phục HTĐĐ, thay công tơ cơ sang điện tử theo số lượng phân bổ từng đợt của SPC tại các đơn vị.

    + Triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng các khu vực còn lại. 

    + Theo dõi công tác khảo sát và kiểm tra HTĐĐ bằng máy tính bảng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2020 (15:44 - 08/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020 (08:52 - 10/08/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2020 (10:31 - 09/07/2020)
   Thông tin báo chí: Về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (14:55 - 23/06/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:08 - 08/05/2020)
   Thông tin báo chí: Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (10:35 - 18/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Về tình hình cung cấp và giải quyết dịch vụ điện trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (11:25 - 17/04/2020)
   Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (10:47 - 13/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2020 (10:49 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (08:35 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020 (08:40 - 11/03/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020 (15:18 - 10/02/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2019 (17:05 - 09/01/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2019 (14:42 - 10/12/2019)

Đầu trang