Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2020

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 11/2020, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Tháng 11/2020 thực hiện là 149.024.374 kWh, lũy kế đến tháng 11 năm 2020 là 1.616.390.598 kWh, đạt 87,37 % kế hoạch năm 2020 (1.850.000.000 kWh), tăng 3,65% so với cùng kỳ năm 2019 (1.559.494.003 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 11/2020 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 224,02 /269,75 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,01 /1,72 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,22 /4,55 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 11 được là 3.308.345 kWh, đạt 2,17% sản lượng điện thương phẩm (149.024.374 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 11 được là 35.786.332 kWh, đạt 2,17% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (1.616.390.598 kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 11/2020 là 460.361 khách hàng, trong đó có 438.450 khách hàng ASSH (chiếm 95,24%) và 21.911 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,76%).

- Tổng số hộ dân có điện là 394.661/394.921 hộ, đạt tỷ lệ 99,934%, tăng 0,018% so với cùng kỳ năm 2019 (392.937/393.269).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre phát triển đến tháng 11/2020 là 11.335 khách hàng, trong đó có 10.268 khách hàng ASSH (chiếm 90,59%) và 1.067 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 9,41%).

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 11 là 1.675 khách hàng với thời gian trung bình là 2,83 ngày.

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cho 8.593 khách hàng với thời gian trung bình là 3,19 ngày.

+ Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 1.067 khách hàng với thời gian trung bình là 3,35 ngày.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao vốn điều chỉnh ĐTXD năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 170,325 tỷ đồng (vốn SPC 126,760 tỷ đồng, vốn vay 43,565 tỷ đồng)

Riêng công trình điện giá trị 35.990 triệu/116.605 triệu đồng, giải ngân đạt 30,86%, thi công đạt 95%.

b. Công tác sửa chữa lớn:

 Tổng công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 52,084 tỷ đồng gồm: Quyết định số 1840/QĐ-EVN SPC ngày 20/8/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre: giá trị 48,584 tỷ đồng; Quyết định số 2209/QĐ-EVN SPC ngày 13/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao bổ sung chi phí SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre: giá trị 3,5 tỷ đồng.

Lưới điện 110kV: 02 công trình, giá trị 1,318 tỷ đồng.

Công trình thay dây thay kẹp cực đấu nối dây TC C11, TC C12 trạm biến áp 110kV Bến Tre) đã thi công hoàn tất nghiệm thu ngày 04/10/2020 đã quyết toán.

Công trình Sửa chữa đường dây 110kV Giồng Trôm- Ba Tri tỉnh Bến Tre. Thi công ngày 27/9/2020 và ngày 22/11/2020 và ngày 26/12/2020 hoàn tất công trình và nghiệm thu trong tháng 12/2020.

→ Giá trị thực hiện 02 công trình đến ngày 30/11/2020 1,118/1,318 tỷ đồng đạt 84,48% (phần lưới điện 110kV).

Lưới điện trung hạ áp: 43 công trình, giá trị 40,592 tỷ đồng. Trong đó:

Đã triển khai thực hiện 43/43 công trình đạt 89,13% (38,401/43,084 tỷ đồng). Trong đó có 32 công trình giảm TTĐN giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 30/11/2020: 33.283/35.983 triệu đồng đạt 92,49% so với kế hoạch (phần lưới điện). Nghiệm thu 36/40 công trình và quyết toán hoàn tất 25/36 công trình, giải ngân được 22.987 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành 15/12/2020.

→ Giá trị thực hiện tổng 45 công trình lũy kế lũy kế đến ngày 30/11/2020: 39,518/44,402 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch (phần lưới điện trung hạ thế). Dự kiến hoàn thành 15/12/2020.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2020

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

+ Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu KD&DVKH chưa đạt kế hoạch năm 2020.

+ Tăng cường công tác chuẩn xác số điện thoại, Email và thu thập thông tin khách hàng cập nhật vào chương trinh CMIS 3.0, phát triển khách hàng sử dụng App CSKH/Zalo.

+ Theo dõi công tác khắc phục HTĐĐ, thay công tơ cơ sang điện tử theo số lượng phân bổ từng đợt của SPC tại các đơn vị.

+ Triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng các khu vực còn lại. 

+ Theo dõi công tác khảo sát và kiểm tra HTĐĐ bằng máy tính bảng.

+ Tổ chức các nội dung, chương trình thực hiện “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020;

+ Tổ chức chương trình khuyến mại năm 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (17:43 - 09/11/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020 (14:11 - 06/10/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2020 (15:44 - 08/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020 (08:52 - 10/08/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2020 (10:31 - 09/07/2020)
   Thông tin báo chí: Về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (14:55 - 23/06/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:08 - 08/05/2020)
   Thông tin báo chí: Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (10:35 - 18/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Về tình hình cung cấp và giải quyết dịch vụ điện trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (11:25 - 17/04/2020)
   Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (10:47 - 13/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2020 (10:49 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (08:35 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2020 (08:40 - 11/03/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2020 (15:18 - 10/02/2020)

Đầu trang