Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Giá điện
 

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 như sau:

- Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2. Xem văn bản tại đây

- Mẫu hóa đơn tiền điện thể hiện nội dung giảm giá, giảm tiền điện theo quy định. Xem mẫu hóa đơn tại đây

- Thông báo số 5072/TB-PCBTr ngày 25/12/2020 của Công ty Điện lực Bến Tre về việc giảm giá  bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2. Xem văn bản tại đây

In      Trở về Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Giá điện đã đưa
   Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (09:07 - 23/04/2020)
   Bộ Công thương báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP (16:24 - 20/05/2019)
   Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (11:09 - 21/03/2019)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT về Sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá điện (10:18 - 25/10/2018)
   Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (17:09 - 04/06/2018)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Quyết định số 4495/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (13:19 - 30/12/2017)
   Bộ Công thương phê duyệt khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017 (17:28 - 04/08/2017)
   "Cứ làm thép, ximăng thì sao đủ điện" (17:20 - 04/08/2017)
   Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Giá điện có tăng thì phải ở mức thấp nhất (17:05 - 04/08/2017)
   EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian (17:00 - 04/08/2017)
   Từ 15/8/2017, giá điện sẽ có tăng, có giảm (16:54 - 04/08/2017)
   Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể (16:48 - 04/08/2017)
   Minh bạch giá điện như thế nào? (16:42 - 04/08/2017)
   Không nên duy trì giá điện rẻ (15:43 - 04/08/2017)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào (16:15 - 21/07/2017)

Đầu trang