Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 

NĂM 2020

Bến Tre, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 12/2020, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Tháng 12/2020 thực hiện là 140.874.541 kWh,  thực hiện năm 2020 là 1.757.265.139 kWh, đạt 94,99 % kế hoạch năm 2020 (1.850.000.000 kWh) tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2019 (1.695.657.836 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 12/2020 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 291,29 /294,27 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,21 /1,88 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,47 /4,48 lần/khách hàng.   

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 12 được là 3.284.498kWh, đạt 2,28% sản lượng điện thương phẩm (140.874.541kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 12 được là 39.070.830 kWh, đạt 2,18% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (1.757.265.139kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 12/2020 là 462.783 khách hàng, trong đó có 440.704 khách hàng ASSH (chiếm 95,23%) và 22.079 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,77%).

- Tổng số hộ có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 là 396.555 /396.790 hộ, chiếm tỉ lệ 99,94%. Trong đó:

+ Thành thị: 38.537 /38.538 đạt tỷ lệ 99,99% hộ có điện.

+ Nông thôn: 358.018 /358.252 đạt tỷ lệ 99,93% hộ có điện.

- Trong năm 2020, toàn Công ty phát triển được 13.990 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 12.779 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.211 khách hàng.

+ Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: khu vực thành phố, thị trấn, thị xã trung bình là 2,84 ngày/khách hàng; khách hàng khu vực nông thôn là 3,15 ngày/khách hàng.

+ Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng là 3,36 ngày/khách hàng.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao Quyết định số 2844/QĐ-EVN SPC ngày 25/12/2020 giao vốn điều chỉnh ĐTXD năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với số vốn là 167,908 tỷ đồng (vốn SPC 132,256 tỷ đồng, vốn vay 35,652 tỷ đồng)

Riêng công trình điện giá trị 106.823 triệu/113.087 triệu đồng giải ngân đạt 94,46%, thi công đạt 97%

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 52,084 tỷ đồng gồm:

- Quyết định số 1840/QĐ-EVN SPC ngày 20/8/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre: giá trị 48,584 tỷ đồng.

- Quyết định số 2209/QĐ-EVN SPC ngày 13/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao bổ sung chi phí SCL năm 2020 cho Công ty Điện lực Bến Tre: giá trị 3,5 tỷ đồng.

Lưới điện 110kV: 02 công trình, giá trị 1,318 tỷ đồng.

- Công trình thay dây thay kẹp cực đấu nối dây TC C11, TC C12 trạm biến áp 110kV Bến Tre) đã thi công hoàn tất nghiệm thu ngày 04/10/2020 đã quyết toán.

- Công trình Sửa chữa đường dây 110kV Giồng Trôm- Ba Tri tỉnh Bến Tre. Thi công ngày 27/9/2020 và ngày 22/11/2020 và ngày 26/12/2020 hoàn tất công trình và nghiệm thu trong tháng 12/2020.

→ Giá trị quyết toán 02 công trình đến ngày 30/12/2020 1,100 /1,318 tỷ đồng đạt 83,45% (phần lưới điện 110kV).

Lưới điện trung hạ áp: 43 công trình, giá trị 40,592 tỷ đồng. Trong đó:

Đã triển khai thực hiện 43/43 công trình đạt 88,13% (37,972/43,084 tỷ đồng). Trong đó có 32 công trình giảm TTĐN giá trị thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2020: 33.033/35.983 triệu đồng đạt 91,8% so với kế hoạch (phần lưới điện). Nghiệm thu 43/43 công trình và quyết toán hoàn tất 43/43 công trình, giải ngân được 37.972 triệu đồng. .

→ Giá trị quyết toán 45 công trình lũy kế lũy kế đến ngày 31/12/2020: 39,072/44,402 tỷ đồng đạt 87,99% so với kế hoạch (phần lưới điện trung hạ thế).

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2021

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

+ Tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại năm 2020 “Cài App ngay, quà liền tay”;

+ Lâp kế hoạch thực hiện các nội dung, chỉ tiêu KD&DVKH năm 2021.

+ Tổ chức tổng kết công tác KD&DVKH năm 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 (14:02 - 28/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020 (17:10 - 10/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (17:43 - 09/11/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020 (14:11 - 06/10/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2020 (15:44 - 08/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020 (08:52 - 10/08/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2020 (10:31 - 09/07/2020)
   Thông tin báo chí: Về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (14:55 - 23/06/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:08 - 08/05/2020)
   Thông tin báo chí: Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (10:35 - 18/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Về tình hình cung cấp và giải quyết dịch vụ điện trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (11:25 - 17/04/2020)
   Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (10:47 - 13/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2020 (10:49 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (08:35 - 10/04/2020)

Đầu trang