Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2021

Bến Tre, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 02/2021, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 2/2021 là 127.805.188 kWh, lũy kế đến tháng 2 là 254.955.751 kWh, thấp hơn 4,76% so với cùng kỳ năm 2020 (267.694.033 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 02/2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 27,79/48,33 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,17/0,31 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,20/0,55 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 2 được là 3.166.312kWh, đạt 2,42% sản lượng điện thương phẩm (127.805.188 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 2 được là 6.344.564 kWh, đạt 2,43% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (254.955.751kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 02/2021 là 464.554 khách hàng, trong đó có 442.240 khách hàng ASSH (chiếm 95,20%) và 22.314 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,80%).

- Tổng số hộ dân có điện đến T02/2021 là 396.555/396.790 hộ, chiếm tỷ lệ 99,94%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2020 là 394.164 hộ có điện/394.450 hộ chiếm tỷ lệ 99,927%.

- Tổng số khách hàng phát triển đến tháng 02/2021 là 1.984 khách hàng, trong đó: 

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 02 là 223 khách hàng với thời gian trung bình là 2,8 ngày.

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 02 cho 1.500 khách hàng với thời gian trung bình là 3,3 ngày.

+ Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 02 cho 261 khách hàng với thời gian trung bình là 3,53 ngày.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Công ty Điện lực Bến Tre đăng ký nguồn vốn ĐTXD năm 2021 về Tổng công ty Điện lực miền Nam với tổng giá trị 162,769 tỷ đồng, trong đó:

Công trình điện giá trị 116,009 tỷ đồng. Đang thực hiện các thủ tục đầu tư để khi Tổng công ty Điện lực miền Nam ra quyết định giao vốn chính thức thực hiện. Dự kiến giao trong tháng 3/2021.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty tạm giao kế hoạch SCL năm 2021 cho Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 28,474 tỷ đồng (Quyết định 2102/QĐ-Evn SPC ngày 24/9/2020).

Hiện phòng KHVT đang phối hợp phòng QLĐT và các Đơn vị thực hiện điều chỉnh dự toán SCL thay đổi định mức nhân công theo Quyết định 203. Dự kiến hoàn thành phê duyệt dự toán trong tháng 3/2021.       

II. Nhiệm vụ công tác tháng 3/2021

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác KD-DVKH năm 2021;

+ Tiếp tục theo dõi thoái hoàn tiền điện hỗ trợ Covid đợt 2 đối với các khách hàng đã thực hiện đến tháng 2/2021 nhưng chưa thoái hoàn hết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021 (10:43 - 09/02/2021)
   EVN chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (11:24 - 08/02/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020 (16:25 - 08/01/2021)
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 (14:02 - 28/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020 (17:10 - 10/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (17:43 - 09/11/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020 (14:11 - 06/10/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2020 (15:44 - 08/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020 (08:52 - 10/08/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2020 (10:31 - 09/07/2020)
   Thông tin báo chí: Về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (14:55 - 23/06/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:08 - 08/05/2020)
   Thông tin báo chí: Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (10:35 - 18/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Về tình hình cung cấp và giải quyết dịch vụ điện trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (11:25 - 17/04/2020)

Đầu trang