Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2021

Bến Tre, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 3/2021, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 3/2021 là 132.178.398 kWh, lũy kế đến tháng 3 là 387.134.149 kWh, thấp hơn 3,62% so với cùng kỳ năm 2020 (401.659.433 kWh), tương đương sản lượng giảm là 14.525.284 kWh.

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 3/2021 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 40,79 /72,75 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,20 /0,53 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,32 /0,69 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 3 được là 2.905.176kWh, đạt 2,15% sản lượng điện thương phẩm (132.178.398 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 3 được là 9.249.740kWh, đạt 2,33% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (387.134.149kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 3/2021 là 464.971 khách hàng, trong đó có 442.697 khách hàng ASSH (chiếm 95,21%) và 22.274 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,79%).

- Tổng số hộ dân có điện đến tháng 3/2021 là 396.555 /396.790 hộ, chiếm tỷ lệ 99,94%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2020 là 394.164 hộ có điện /394.450 hộ chiếm tỷ lệ 99,927%.

Tổng số khách hàng phát triển đến tháng 3/2021 là 3.047 khách hàng, trong đó:

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 03 là 390 khách hàng với thời gian trung bình là 2,78 ngày.

+ Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 03 cho 2.315 khách hàng với thời gian trung bình là 3,24 ngày.

+ Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 3 cho 342 khách hàng với thời gian trung bình là 4,4 ngày.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

 Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021 Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 151,589 tỷ đồng (Quyết định số 482/QĐ-EVN SPC ngày 15/3/2021), trong đó: công trình điện giá trị 110,019 tỷ đồng và đang thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công công trình.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty giao kế hoạch SCL năm 2021 Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 34,849 tỷ đồng (Quyết định số 482/QĐ-EVN SPC ngày 15/3/2021 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2021 cho Công ty Điện lực Bến Tre). Trong đó :

- Lưới điện 110kV gồm 06 công trình, giá trị 11,516 tỷ đồng.

- Lưới điện trung hạ áp 20 công trình giá trị 15,793 tỷ đồng.

- Đã phê duyệt hoàn tất dự toán 6/6 công trình lưới điện 110kV và 20/20 công trình trung hạ thế.

- Tình hình triển khai thi công:

+ 06 công trình Lưới điện 110kV tự thực hiện 05 công trình, 01 công trình giao cho XNDV thực hiện

+ Đã giao 11 công trình cho XNDV thực hiện: TP Bến Tre : 01 công trình; Giồng Trôm: 01 công trình; Ba Tri: 01 công trình; MCB: 02 công trình; MCN: 02 công trinh; Châu Thành: 01 công trình; Thạnh Phú: 03 công trình. Phần vật tư đã đăng ký vào ngày 02/02/2021 và cấp vật tư theo tiến độ đăng ký của XNDV từng công trình. Hiện nay đang trình phòng KTTTPC; phòng KT và phòng TCKT để thẩm tra hợp đồng ký với XNDV Điện lực.

+ Các công trình đấu thầu đã chuyển Ban QLDA lập hồ sơ mời thầu: 09 công trình trong đó: TPBTre: 01 công trình; Giồng Trôm: 01 công trình; Ba Tri: 02 công trình; Bình Đại: 02 công trình; MCN: 01 công trình; Chợ Lách: 01 công trình; Châu Thành: 01 công trình. Đã tổng hợp nhu cầu VTTB ngày 24/02/2021.       

II. Nhiệm vụ công tác tháng 4/2021

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

Theo dõi kết quả thực hiện từng chỉ tiêu KD&DVKH của các Điện lực để báo cáo Ban Giám đốc Công ty kịp thời chỉ đạo;

+ Tiếp tục cập nhật vẽ sơ đồ nhánh rẽ khách hàng vào chương trình.

+ Tăng cường phúc tra, theo dõi sản lượng khách hàng tăng cao mùa nắng nóng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhằm phòng tránh hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng (15:43 - 16/03/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 (16:00 - 09/03/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021 (10:43 - 09/02/2021)
   EVN chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (11:24 - 08/02/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020 (16:25 - 08/01/2021)
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 (14:02 - 28/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020 (17:10 - 10/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (17:43 - 09/11/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020 (14:11 - 06/10/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2020 (15:44 - 08/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020 (08:52 - 10/08/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2020 (10:31 - 09/07/2020)
   Thông tin báo chí: Về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (14:55 - 23/06/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:08 - 08/05/2020)

Đầu trang