Trang chủ Công nghệ thông tin
 

Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức tập huấn “Triển khai áp dụng hệ thống Active Directory (AD) - các chính sách áp dụng trên máy tính người dùng phục vụ công việc”

Vào ngày 19/5/2021, Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức buổi tập huấn “Triển khai áp dụng hệ thống Active Directory (AD) - Các chính sách áp dụng trên máy tính người dùng phục vụ công việc” với sự tham gia của 19 học viên là cán bộ Công nghệ thông tin của 09 Điện lực và Đội cao thế cùng toàn thể CBCNV Phòng VTCNTT Công ty.

Đây là một trong những nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 1778/KH-PCBTr ngày 18/5/2021 của Công ty để triển khai theo văn bản chỉ đạo số 3898/EVN SPC-VTCNTT ngày 10/5/2021 của Tổng công ty “Về việc triển khai áp dụng hệ thống AD để quản lý máy tính người dùng toàn Tổng công ty và các chính sách áp dụng cho máy tính phục vụ công việc”.

Các học viên tham dự tập huấn Triển khai AD tại Hội trường Công ty

Tại buổi tập huấn cán bộ Phòng VTCNTT Công ty đã truyền đạt, chia sẻ mục tiêu của việc áp dụng hệ thống AD: nhằm nâng cao an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin của Công ty, Tổng công ty và tuân thủ theo các quy định về an toàn thông tin đã ban hành; giúp người dùng chỉ đăng nhập một lần - sử dụng một tên đăng nhập và mật khẩu cho tất cả các phần mềm; các chính sách áp dụng trên máy tính người dùng để phục vụ công việc (bao gồm 16 chính sách) thống nhất trong toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, Phòng VTCNTT hướng dẫn cho các học viên các bước để thực hiện join domain máy tính người dùng vào hệ thống AD của Tổng công ty, đồng thời giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hành giúp học viên nắm vững cách thức thực hiện khi triển khai áp dụng thực tế tại đơn vị.

Sau buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng VTCNTT Công ty kỳ vọng các học viên triển khai thực hiện hoàn tất số lượng máy tính áp dụng AD tại đơn vị mình góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty cũng như nhiệm vụ của Tổng công ty giao. Trong quá trình thực hiện, Phòng VTCNTT Công ty luôn hỗ trợ, xử lý các lỗi phát sinh của các đơn vị đồng thời theo dõi số lượng thực hiện join domain hàng ngày của các Điện lực, Đội cao thế thông qua ứng dụng Microsoft Teams để đôn đốc thực hiện đúng tiến độ Tổng công ty giao.

Công ty Điện lực Bến Tre phấn đấu, nỗ lực hoàn thành kết nối máy tính người dùng tại Công ty vào hệ thống AD với số lượng là 571 máy tính đúng thời gian quy định của Tổng công ty.

In      Trở về Tăng Thị Tròn - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Công nghệ thông tin đã đưa
   EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin (09:26 - 09/07/2020)

Đầu trang