Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021

Bến Tre, ngày 08 tháng 6 năm 2021

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2021

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 5/2021, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 5/2021 là 149.791.514 kWh, lũy kế đến tháng 5 là 701.382.454 kWh, cao hơn 0,61% so với cùng kỳ năm 2020 (697.111.046 kWh), đạt 38,33% so với kế hoạch năm (1.830.000.000 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 5/2021 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 89,30/94,55 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,35/0,65 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,74/0,89 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 5 được là 3.499.311kWh, đạt 2,15% sản lượng điện thương phẩm (159.629.232 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 5 được là 16.078.941kWh, đạt 2,24% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (701.382.454 kWh).

- Tổng số khách hàng phát triển đến tháng 5/2021 là 5.075 khách hàng, trong đó:

   + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 05 là 694 khách hàng với thời gian trung bình là 2,79 ngày.

   + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 05 cho 3.875 khách hàng với thời gian trung bình là 3,19 ngày.

   + Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cấp điện đến tháng 05 cho 506 khách hàng với thời gian trung bình là 4,09 ngày.

-  Tổng số hộ dân có điện đến tháng 05/2021 là 400.459 hộ/ 400.658 tổng số hộ đạt tỷ lệ 99,95%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2020 là 394.164 hộ có điện/394.450 hộ chiếm tỷ lệ 99,927%.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021 Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 151,589 tỷ đồng (Quyết định số 482/QĐ-EVN SPC ngày 15/3/2021), trong đó công trình điện giá trị 110,019 tỷ đồng. Đã giải ngân 2,620 tỷ đồng.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty giao kế hoạch SCL năm 2021 Công ty Điện lực Bến Tre với tổng giá trị 34,849 tỷ đồng (Quyết định số 482/QĐ-EVN SPC ngày 15/3/2021 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2021 cho Công ty Điện lực Bến Tre). Trong đó :

- Lưới điện 110kV gồm 06 công trình, giá trị 11,516 tỷ đồng.

- Lưới điện trung hạ áp 20 công trình giá trị 15,793 tỷ đồng.

- Đã phê duyệt hoàn tất dự toán 6/6 công trình lưới điện 110kV và 20/20 công trình trung hạ thế.

- Tình hình triển khai thi công: Đã thực hiện 8,491 tỷ đồng/34,849 tỷ đồng, đạt 24,37 %.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 6/2021

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

   + Theo dõi kết quả thực hiện từng chỉ tiêu KD&DVKH của các Điện lực để báo cáo Ban Giám đốc Công ty kịp thời chỉ đạo;

   + Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra chỉ số công tơ của khách hàng tăng cao mùa nắng nóng;

   + Triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid – 19 trong công tác KD&DVKH.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 (16:48 - 04/06/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021 (15:41 - 11/05/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021 (11:01 - 09/04/2021)
   Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhằm phòng tránh hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng (15:43 - 16/03/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 (16:00 - 09/03/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021 (10:43 - 09/02/2021)
   EVN chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (11:24 - 08/02/2021)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020 (16:25 - 08/01/2021)
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 (14:02 - 28/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020 (17:10 - 10/12/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (17:43 - 09/11/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2020 (14:11 - 06/10/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2020 (15:44 - 08/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020 (08:52 - 10/08/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (13:47 - 09/07/2020)

Đầu trang