Kênh truyền hình EVNSPC


EVNSPC_Cuộc thi truyền thông Chuyển đổi số

01/07/2021 10:22:33 SA - Lượt xem: 0


Hướng dẫn cài đặt trang Zalo của EVN SPC

18/09/2020 4:53:45 CH - Lượt xem: 0


Video giới thiệu xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

16/12/2019 4:06:45 CH - Lượt xem: 0


Năng lượng mặt trời

16/12/2019 3:52:49 CH - Lượt xem: 0


Hướng dẫn 8 kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng

18/09/2020 4:45:41 CH - Lượt xem: 0


CÁCH XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN XẢY RA

18/09/2020 4:45:52 CH - Lượt xem: 0


Hỏa hoạn và cách xử lý tình huống khi có hỏa hoạn

17/05/2018 8:48:04 SA - Lượt xem: 0


KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI GẶP CHÁY

17/05/2018 8:43:25 SA - Lượt xem: 0


Hướng dẫn an toàn PCCC

17/05/2018 8:49:32 SA - Lượt xem: 0


Go more green

22/03/2018 3:18:55 CH - Lượt xem: 0


Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2018

22/03/2018 3:04:33 CH - Lượt xem: 0


Phóng sự bảo vệ Hành lang an toàn lưới điện cao áp

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành điện

16/12/2019 3:52:18 CH - Lượt xem: 0